Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
746 postów 35 komentarzy

PISZĘ PRAWDĘ

Aleszuma - Po prostu zwykły człowiek

ANTYGOIZM I ŻYDOWSKI PROBLEM GENETYCZNY

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

NAJBARDZIEJ SZKODLIWY DLA POLAKÓW BYŁ I JEST NICZYM NIEUZASADNIONY ŻYDOWSKI RUCH ROSZCZENIOWY

 

 

Anty-goizm i żydowski problem genetyczny rozważania 

                        filozoficzno- religijne

                

Antygoizm pochodzi z egotyzmu radykalnych Żydów i jest komplikowany przez żydowski problem genetyczny TSD, zwłaszcza wśród polskich i wschodnio-europejskich Żydów. Para zdrowych nosicieli tej genetycznej choroby ma 25% szans urodzenia dziecka nawiedzonego tą nieuleczalna chorobą. Z tego powodu małżeństwo nosicieli tej choroby chce jak najwcześniej dowiedzieć się czy poczęte przez nie dziecko nie ma we krwi dowodów na tę śmiertelną chorobę.

 

Na wypadek takiego nieszczęścia, rodzice nie-urodzonego jeszcze dziecka, domagają się prawa do legalnego przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży. Mimo tego, że niewielka część Żydów znajduje się w tej sytuacji, sprawa przerywania ciąży została dołączona do wywrotowego arsenału żydowskiego razem z niby obroną praw homoseksualistów, kobiet, etc. Bardziej radykalną bronią żydowską jest legalny w Izraelu handel żywym towarem, pornografia i handel syntetycznymi narkotykami, których przemysł izraelski produkuje najwięcej na świecie.

 

Talmud jest główną kodyfikacją strategii żydowskiej przetrwania. Kodyfikacja ta powstała na przestrzeni kilku wieków i została ukończona w Babilonie, czyli dzisiejszym Bagdadzie, około 500 lat po narodzeniu Chrystusa. Głównym elementem Talmudu jest przekonanie o wyższości Żydów nad nie-Żydami oraz podstawowa zasada, że dziesięć przykazań wyłącznie dotyczy Żydów i że nie-Żydzi mogą być traktowani jak bydło. Talmud również daje wskazówki Żydom jak powinni pasożytować na gojach, czyli nie-Żydach.

 

Niestety kapelani armii Izraela nauczają Żydów-żołnierzy, żeby postępowali według Talmudu i zabijali bez miłosierdzia Arabów, jako faktycznych lub potencjalnych wrogów. Znęcanie się Żydów nad Arabami w Palestynie ma na celu wymuszenie na Arabach  opuszczenia przez nich ich stron rodzinnych. Pisze o tym dokładnie profesor Izrael Shahak w swojej książce - „Żydowskie dzieje i religia; Żydzi i goje – XXX wieków historii.”

 

Notorycznie, Żydzi kultywują mit, że zawsze są krzywdzeni przez gojów. Żydzi sami nienawidzą okazywania skruchy, za krzywdy wyrządzane przez Żydów innym. Faktycznie ofiary krzywd wyrządzonych przez Żydów, są nagminnie przez nich nienawidzone. Stąd pochodzi niesłychana nienawiść do chłopów polskich i ukraińskich w literaturze żydowskiej.

 

Lata terroru Jakuba Bermana, w czasie dziesięcioletnich rządów żydowskich w Polsce z ramienia Sowietów, oraz działalność żydowskiego ruchu roszczeniowego, są obecnie jednymi z głównych powodów stałych napaści żydowskich na Polaków, w prasie kontrolowanej przez Żydów.

 

Najbardziej szkodliwy dla Polaków był i jest żydowski ruch roszczeniowy (lobby żydowskie), kierowany przez aferzystów w Ameryce, którzy pomnożyli wielokrotnie ilość Żydów europejskich, którzy przeżyli wojnę pod niemiecką okupacją, pobrali dla tych ludzi odszkodowanie w wysokości wielu miliardów dolarów z Niemiec i ze Szwajcarii, a następnie pieniądze te sprzeniewierzyli.

 

Dlatego profesor Norman Finkelstein, autor książki „Holocaust Industry,” uważa żydowski ruch roszczeniowy za bandę oszustów.

 

Stany Zjednoczone znajdują się w symbiozie z tym uchem roszczeniowym, czego dowodem są żydowsko - amerykańskie ataki na Polskę o zwrot wyimaginowanych 67 miliardów dolarów na „restytucję” mienia pożydowskiego w Polsce. Prym w tym niecnym procederze wiedzie Hilary Clinton.

 

Na stronie internetowej Światowego Kongresu Żydów został zamieszczony artykuł Menachema Rosensafta, nowojorskiego prawnika, wzywający Amerykanów pochodzenia żydowskiego do bojkotu Polski, polegającego na wstrzymaniu wydawania dolarów w Polsce, ponieważ nie została dotąd rozwiązana kwestia restytucji w Polsce mienia żydowskiego.

 

Szef tej organizacji Michael Schneider uważa jednak, że najpierw należy prowadzić w tej sprawie rokowania z polskim rządem, czyli domyślnie dopiero potem bojkotować Polskę .

Sekretarz generalny Światowego Kongresu Żydów mówi, iż jego organizacja docenia fakt okazywania przyjaźni przez polski rząd Izraelowi, licząc, że rząd Polski usiądzie do stołu i rozpocznie rokowania o sposobie restytucji przejętego mienia, lub wypłaty ofiarom Holocaustu i ich spadkobiercom odpowiedniego odszkodowania.

 

Mamy nadzieję na szybkie i pomyślne decyzje rządu polskiego w sprawie uchwalenia odpowiedniej ustawy o restytucji mienia żydowskiego w Polsce, tym bardziej, iż problem ten wisi nad Polską od czasu zakończenia II wojny światowej – przekonuje Schneider.

 

Takie argumenty przedstawił oficjalnie kilka tygodni temu Światowy Kongres Żydów. Stanowisko tej wpływowej organizacji poparł również rząd Stanów Zjednoczonych wzywając oficjalnie polskie władze do restytucji mienia żydowskiego. Całkowicie zostały zignorowane ustalenia, iż restytucja mienia pozostawionego w Polsce przez osoby, które później otrzymały obywatelstwo amerykańskie została uregulowana przez układ z 16 lipca 1960. Stroną zobowiązaną do zaspokojenia roszczeń obywateli amerykańskich wobec rządu polskiego, pochodzących sprzed tej daty jest rząd amerykański, który zignorował układ.

 

Obowiązki państwa polskiego do restytucji mienia utraconego przez obywateli polskich na terenie przejętych przez Litwę, Białoruś i Ukrainę terenów II Rzeczypospolitej zostały określone w Układach republikańskich z 1944.

 

Przypomnę, iż w dniach 2 – 4 lipca 2010 r. a więc również w czasie trwania ciszy wyborczej przyjechała do Polski ponad setka politycznych VIP-ów, wśród nich sekretarz stanu USA Hillary Clinton, aby spotkać się z p.o. prezydenta RP Bronisławem Komorowskim. Rzecznik MSZ Piotr Paszkowski wizytę potwierdził, nie podał jednak celu wizyty. Cel wizyty był oczywisty.

 

Pani Hillary Clinton wysłana została przez wpływowe samozwańcze grupy organizacji żydowskich w USA, aby załatwiła z / nowym!/ prezydentem RP wypłatę majątku Narodu Polskiego na rzecz owych grup w kwocie przekraczającej 67 miliardów dolarów USA, a więc 4,2 razy więcej niż wynosi deficyt budżetowy / 52 miliardy zł – 16 miliardów dolarów amerykańskich /, przy długu zagranicznym państwa polskiego wynoszącym ponad 185 miliardów euro.

 

Bezprecedensowa wizyta przypadająca w czasie kampanii prezydenckiej i ciszy wyborczej dla pokazania się Komorowskiemu 100 politycznym VIP-om na czele z sekretarzem stanu USA Hillary Clinton stanowiła jawne pogwałcenie suwerenności Polski z obrazą przez USA polskiej racji stanu. Nie informowanie opinii publicznej o zaplanowanej wizycie i jej nie przypadkowy przecież termin stanowił następny krok w serwilistycznej, aroganckiej, antypolskiej, polityce rządu Donalda Tuska.

 

Wizytę Hillary Clinton w tym wyborczym terminie należy uznać za niedopuszczalną i bezpardonową ingerencję w wewnętrzne sprawy Polski z arogancją prezydenta Stanów Zjednoczonych włącznie.

 

Wizyta lipcowa 2010 była integralnie powiązana również ze spotkaniem w marcu 2008 roku w USA Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego z grupą czołowych przedstawicieli tzw. lobby żydowskiego- samozwańczych organizacji żydowskich w USA – niezarejestrowanych w amerykańskich sądach.

Podczas tego spotkania w Nowym Jorku z przedstawicielami tych samozwańczych organizacji żydowskich w USA premier Donald Tusk obiecał rozwiązanie jeszcze w roku 2008 ciągnącego się od lat problemu restytucji prywatnego mienia żydowskiego w Polsce. Informację tę potwierdził szef gabinetu politycznego premiera Sławomir Nowak, który towarzyszył szefowi rządu podczas wizyty w USA.

 

Premier Tusk poruszając problem prywatnej własności był bardzo otwarty i potwierdził to o czym zapewniał min. Łaszkiewicz, który powiedział, iż ten rząd zobowiązuje się do rozwiązania problemu. Premier powiedział, że do września 2009 roku ustawa o reprywatyzacji zostanie uchwalona i szybko jeszcze w roku 2009 wprowadzona w życie.

 

Wiceprezes Światowego Kongresu Żydów / WJC / Kalman Sułtanik oświadczył, iż premier zapowiedział poddanie pod głosowanie ustawy o reprywatyzacji mienia żydowskiego jeszcze do września 2008 roku.

 

Informacja PAP z marca 2008 roku nie wyjaśniła pod jakie głosowanie nieistniejąca ustawa o reprywatyzacji mienia żydowskiego ma być poddana. PAP nie wyjaśniła również, iż w przypadku mienia pożydowskiego każdą indywidualną sprawę wyjaśnia postępowanie sądowe z udziałem kuratora reprezentującego interesy byłego właściciela.

 

Premier polskiego rządu deklarując wypłatę amerykańskim organizacjom żydowskim za mienie pożydowskie w żądanej wysokości 67 miliardów dolarów nie oświadczył publicznie z jakich środków owe pieniądze /odszkodowania ? / będą pochodzić.

 

Z budżetu państwa?

 

Zapewne Tusk zmierza do zlikwidowania majątku narodowego i zasilenia polskim majątkiem narodowym oszukańczych kas lobby żydowskiego w USA, w czym miało dopomóc mu 100 VIP-ów z Hilary Clinton na czele.

 

Deficyt budżetowy państwa polskiego wynosi 52 miliardy zł czyli ok. 15 miliardów dolarów USA. Tusk podjął więc zobowiązanie skarbu państwa w wysokości przekraczającej 4,5 razy deficyt budżetowy państwa.

 

Istniał oczywiście plan pokazania Komorowskiego w uściskach z Hillary Clinton, aby w ten sposób zapewnić mu zwycięstwo w II turze wyborów prezydenckich.

 

Jarosław Kaczyński w razie zwycięstwa nie byłby właściwym prezydentem RP do tych haniebnych rokowań.

 

Jasne teraz stają się „występy publiczne” Żydowskiego Instytutu Historycznego w osobach:

 

- dyrektora instytutu Pawła Śpiewaka obarczającego Polaków za Shoah (hebr. Zagłada - Holocaust) z zamordowaniem 120 tysięcy obywateli Polskich pochodzenia żydowskiego.

 

- „naukowca” instytutu Aliny Całej obarczającej Polaków za spowodowanie Holocaustu i zamordowanie 3 milionów polskich Żydów, jak oświadczyła w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” red. Piotrowi Zychowiczowi.

 

- żydowskiej tuby – propagandowej  instytutu - Chany Grynberg (Haliny Grubowskiej)  krewnej Weroniki Grynberg (Wiera Gran) kolaborantki hitlerowskiej. Wg. red Małgorzaty Tuszyńskiej ta artystka i piękna kobieta

splamiła swój honor licznymi cielesnymi romansami z gestapowcami. Oczyszczona z zarzutów przez Żydowski Instytut Historyczny(sic!) i sądy i tak pozostała k…ą w rozumieniu ocalałych z Zagłady Żydów polskich.

 

Chana Grynberg (oficjalnie Halina Grubowska) jest w Żydowskim Instytucie Historycznym jednoosobową posłanniczką, nie podlegającą żadnej kontroli przydzielającą „prawdziwym” Żydom odszkodowania za okres Shoah w wysokości 800 euro.

 

Polski „nieprawdziwy” „spolaczały” Żyd obracający się w polskich środowiskach niepodległościowych jest uznawany przez Grynberg za -żydowską „persona non grata”- i dostaje figę z makiem z pasternakiem w dodatku ze stekiem nienawistnych wyzwisk „środowiskowo - niepodległościowych”.

 

Taki „spolaczały” Żyd mógł być np. uciekinierem z getta niemieckiego, pałowany przez żydowskich policjantów uszedł z życiem, ale czuje się Polakiem, tu w Polsce się wychował, tu rodzice nauczyli go pacierza, tu wpoili mu „Boga, Honor i Ojczyznę”. Dla Żydowskiego Instytutu Historycznego jest znienawidzonym Polakiem!

 

 

Kevin MacDonald, profesor University of Southern California, opisuje w swojej książce o Żydach pod tytułem „Kultura Krytyki,” jak w powojennych państwach satelickich, Żydzi kierowali sowieckim aparatem terroru. W Polsce, czynił to Jakub Berman, który mianował Żydów na kluczowe stanowiska w komunistycznym aparacie terroru. Starsi Polacy pamiętają lata terroru Jakuba Bermana.

 

Podobnie w Rosji, po rewolucji, Żydzi pomagali stworzyć aparat terroru, w tradycji „tysiącletniego terroru rabinów,” który trwał do połowy 19 - go wieku i jest szczegółowo opisany przez profesora Izraela Shahak’a w wyżej wymienionej książce.

 

Żyd Ławrientij Pawłowicz Beria przygotował począwszy od 3-go października 1939 roku do wiosny 1940 roku, tak zwaną imienną „listę katyńską” w celu egzekucji ponad 25.000 Polaków jeńców wojennych, przez NKWD. Jeden z głównych wykonawców zbrodni stalinowskich i jeden z największych zbrodniarzy w historii, bezpośrednio odpowiedzialny za mord polskich oficerów w Katyniu.

 

W Polsce, po 1944 roku, szalał przez 10 lat terror Jakuba Bermana, który mordował dziesiątki tysięcy patriotów polskich i przygotowywał na masowe zesłanie żołnierzy Armii Krajowej do Rosji. Trudno pogodzić książki Jana Tomasza Grossa, z tymi faktami historycznymi.

 

Niestety twórczość Grossa idzie w parze z perfidnym oczernianiem Polaków przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, za pomocą przeprosin i skruchy, podczas gdy w rzeczywistości Żydzi, którzy przeżyli wojnę masowo mordowali Polaków-patriotów, w ramach aparatu terroru Jakuba Bermana.

 

Taktyka ogłupiania społeczeństwa polskiego jest dobrze zilustrowana w sugestywnym tekście Kwaśniewskiego, który występując w jarmułce powiedział, że wdraża przeprosiny i skruchę „w imieniu tych Polaków, którym sumienie nakazuje tak postąpić.”

 

Był to tekst na użytek wewnątrz Polski. Inaczej pisano w Izraelu i w USA, gdzie media podały, że w imieniu państwa polskiego, prezydent Polski, wyraził wobec wszystkich Żydów na świecie przeprosiny i skruchę.

 

W liście Condoleezza Rice, działająca w rządzie USA zgodnie z życzeniami lobby Izraela, dała dowód swojego posłuszeństwa wobec radykalnych Żydów, kiedy napisała w tym liście, że jakoby „prezydent Kwaśniewski zachował się w Jedwabnem w sposób godny naśladowania.”

 

Perfidny Kwaśniewski prawdopodobnie znał fakt, że zbrodnie w Jedwabnem, były dokonane przez „Sonder Komando” z Ciechanowa, pod dowództwem Hauptsturmfuerer’a Hermann’a Schaper’a, który był skazany po wojnie w Niemczech, na sześć lat więzienia za tę zbrodnię, w dokonaniu której, Niemcy użyli około 400 litrów benzyny, do podpalenia zarekwirowanej stodoły i zastrzelili Żydów, którzy nieśli części rozbitego betonowego pomnika Lenina.

 

Jak wiadomo wówczas Polacy w Jedwabnem nie mieli ani benzyny ani broni palnej, których posiadanie było zabronione pod karą śmierci.

 

Szeroko głoszona fałszywa propaganda, krytykowana przez profesora Mac Donalda mówi „że Żydzi bolszewicy nie identyfikowali się z Żydami.”

 

Bogaci bankierzy żydowscy w Nowym Jorku finansowali rewolucję bolszewicką i byli dumni z nieproporcjonalnie wielkiej ilości Żydów w rosyjskim ruchu rewolucyjnym.

 

Mówił o tym z dumą Jacob Schiff (Jacob Hirsch Schiff ,1847-1920), bankier nowojorski, wspólnik rodziny W. Averell’a Harrimana, który był mistrzem ceremonii na konferencji w Teheranie w 1943 roku, gdzie alianci dokonali zdrady i następnego rozbioru Polski.

 

Schiff jako prezes banku Kuhn, Loeb & Co. dał Leonowi Trockiemu 20 milionów dolarów w złocie, na bolszewicki pucz w St. Petersburgu w 1917 roku. Później rząd Lenina zwrócił temu bankowi pięciokrotnie więcej w złocie, 100 milionów dolarów, w nagrodę za pieniądze otrzymane, na opłatę zorganizowanych band zbrodniarzy w celu dokonania puczu bolszewickiego w St. Petersburgu.

 

Obecnie, ponad 90 lat po puczu bolszewickim i po upadku Związku Sowieckiego, Polacy są w nienawiści Żydów na drugim miejscu po Palestyńczykach, których Żydzi traktują tak jak Niemcy traktowali Żydów w czasie wojny, chociaż nie używają komór gazowych.

 

Od czasu powstania państwa Izrael jest kolej na szczególną żydowską nienawiść do Palestyńczyków, w nieludzki sposób traktowanych w czasie tworzenia państwa Izrael i jego starań osiągnięcia „hegemonii od rzeki Nil w Egipcie do rzeki Eufrat w Iraku.”

 

Organizacja charytatywna Interpal, fałszywie oskarżana przez Żydów o terroryzm, działa na terenie Palestyny i stara się ratować Arabów nieludzko traktowanych przez ekstremistów żydowskich, rządzących w Izraelu. Interpal zbiera fundusze na służbę zdrowia i szkoły na terenach palestyńskich. Tymczasem na terenach Palestyny, okupowanych przez armię Izraela, Żydzi zbudowali wielki „mur hańby” czyli ścianę getta arabskiego i uruchomili 500 rogatek, które paraliżują poruszanie się Palestyńczyków, oraz zbudowali nielegalne osiedla dla ponad 400.000 nielegalnych osadników.

 

Obecnie miliony Palestyńczyków żyją na wygnaniu i państwo Izrael absolutnie nie zgadza się na wypłatę jakichkolwiek odszkodowań za zbrodnie popełnione przez Żydów na Arabach, jak również za stałe gwałcenie prawa międzynarodowego i rezolucji ONZ, potępiających bezprawie i masowe morderstwa dokonywane na Palestyńczykach, takie jakie z początkiem roku 2009 miały miejsce na terenie Gazy, prawie do chwili przejęcia władzy w USA przez prezydenta Barack’a Hussein’a Obamę.

 

Tymczasem fałszywa propaganda żydowskiego ruch roszczeniowego i jednoczesne ukrywanie masowych zbrodni żydowskich w ramach terroru komunistycznego, doprowadziła do takiego stanu rzeczy, że o ile zbrodniarzy hitlerowskich postawiono pod sąd, o tyle zbrodniarzy- komunistów przed żadnym sądem nie postawiono, gdyż nie byli zbrodniarzami. Ten stan rzeczy utrwala w Polsce, między innymi Gazeta Wyborcza, książki Jana Tomasza Grossa  oraz publikacje Żydowskiego Instytutu Historycznego.

 

Powszechnie wiadomo, że stało się tak z powodu wielkiego udziału Żydów, w kolosalnych zbrodniach epoki komunizmu.

 

Dziesięć lat przez zbrodniami Hitlera, w czasie narzucania kolektywizacji, Żydzi pod wodzą Lazara Kaganowicza, wymordowali głodem dwa razy więcej chłopów w Sowietach, niż Hitler wymordował Żydów dziesięć lat później. Wówczas Żydzi chwalili się w Kijowie, w czasie narzuconego „głodomoru,” że w stolicy Ukrainy, żaden Żyd nie był głodny.

 

Profesor Norman Finkelstein opisuje szczegółowo w swoich książkach sedno samo-zakłamania Żydów uformowane  w latach 1945-1967, kiedy skończył się okres żywej pamięci zbrodni, popełnianych przez Żydów, od 1939 roku współpracujących z sowieckim aparatem terroru na polskich terenach.

 

W 1967 roku zaczął się trwający do dziś okres skutecznego narzucania zakłamanej propagandy i ostrej cenzury. Tymczasem Żydzi szerzą propagandę „antygoizmu,” w ramach którego „antypolonizm” odgrywa ważną istotną rolę.

                                                          Aleksander Szumański

 

LITERATURA  

Iwo Cyprian Pogonowski  opracowania 2005-2007

 

 

KOMENTARZE

 • Szanowny autorze.
  Zgodnie z polską pisownią żyd pisze się zawsze z małej litery, dlaczego? nie będę się rozwodził ponieważ każdy kończący w szkole podstawowej przedmiot "język polski" to wie, przynajmniej powinien wiedzieć. Izraelczyk oczywiście piszemy z dużej ponieważ jest państwo Izrael. To tak gwoli wyjaśnienia pisowni słowa żyd. Czytam prof. Pogonowskiego książki lecz dzięki za przypomnienie, pouczą się skrywanej prawdy inni, którą ja znam od kilkudziesięciu lat, oraz moje dzieci i wnuki znają. Z szacunkiem i Pzdr.
 • Czy jest jeszcze możliwe....
  wyciagniecie tak olbrzymich kwot z tego okradzionego na wszelkie możliwe sposoby Narodu. Pomijam w tym momencie inne względy.
 • Czego chcą żydzi od Polaków?
  Najkrótsza historia"holocaustu"
  01.09.1939r. wojska Niemieckie przekroczyły granicę Rzeczpospolitej.
  Wkraczające odziały zostały przywitane kwiatami i transparentami oraz "chlebem i solą"
  "Już we wrześniu 1939 roku Wehrmacht i Einsatzgruppen SS dokonywały pierwszych obok Polaków egzekucji żydów. A mimo
  to żydzi starali się witać wkraczających Niemców przymilnie. W Łodzi, Pabianicach i wielu innych miastach ustawili
  nawet bramy triumfalne,a delegacje kahałów,na czele z rabinami w strojach rytualnych, witały Niemców chlebem i solą…”
  (Tadeusz Bednarczyk, Życie codzienne warszawskiego getta, Warszawa 1995

  17.09.1939r.na ziemie Polskie wkraczają oddziały Czerwonej Armii
  Ludność żydowska, w tym zwłaszcza młodzież,oraz miejska biedota,wzięła masowy udział w powitaniu wkraczającego
  wojska i w zaprowadzaniu nowych porządków,w tym także z bronią w ręku.
  Na to też są tysiące świadectw: polskich, żydowskich i sowieckich,są raporty komendanta głównego ZWZ gen. Stefana
  Grota-Roweckiego,jest raport emisariusza Jana Karskiego,są relacje spisywane już w czasie wojny i po latach.
  Mówią o tym zresztą także prace Jana T.Grossa, który - powołując się przede wszystkim na polskie relacje, których
  tysiące znajdują się w zbiorach Instytutu Hoovera w USA - doszedł do wniosków, które wyraził jasno i bezdyskusyjnie.

  28.09.1939r.odbyła się Wspólna defilada Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Brześciu litewskim

  08.10.1939r.Utworzenie pierwszego Getta na terenie okupowanej Polski w Piotrkowie Trybunalskim.
  Obszary te nazywano w oficjalnych komunikatach nazistowskich gettami żydowskimi lub żydowskimi dzielnicami
  mieszkaniowymi (niem. jüdische Wohnbezirke).Getta te były wydzielonymi i najczęściej zamkniętymi obszarami,
  osoby zamknięte w gettach nie miały możliwości wychodzenia poza nie,lub musiały uzyskać w tym celu specjalne
  pozwolenie.Getta tworzone były na terenie Ukrainy,Białorusi,Czech,Węgier.Najczęściej jednak na terenach,które
  przed wojną należały do Polski.Getta utworzono m.in.w Białymstoku,Częstochowie,Kielcach,Krakowie,Lublinie,Łodzi,
  Radomiu,Warszawie.Getta miały swoją Odrębną władzę - Swój "Rząd"(Radę) a Porządku w Gettach strzegła kolaborująca
  z nazistami Policja żydowska, tzw. OD- mani.

  12.10.1939r. Utworzone została tzw.GENERALNA GUBERNIA.jednostka administracyjno-polityczna utworzona przez Hitlera
  na terytorium ziem polskich.Pozostałe Ziemie na mocy dekretu zostały włączone do Wielkiej Rzeszy.

  01.04.1940r.W Warszawie zaczęto wnosić już pierwsze mury wokół "dzielnicy żydowskiej",jednak oficjalnie getto
  zostało utworzone przez niemieckie władze okupacyjne dopiero 2 października 1940

  01.06.1941r. Wojna sowiecko-niemiecka!!!!!! Wszystkie Plany z utworzeniem w Dystrykcie Lubelskim tzw. "JudenReichu"
  biorą w łeb w rezultacje zerwania porozumienia Ribbentropp-Mołotow.Wkraczające za Wehrmachtem oddziały EinsatzGruppen
  zaskoczone są Ogromem Zbrodni popełnionych przez Sowietów z udziałem żydów oraz ich ilością wśród jeńców jako tzw.
  "Politruków".Ludność miejscowa wita wkraczające oddziały ,szczególnie na Ukrainie i Białorusi jak wyzwolicieli.

  31.07.1941r.Heydrich uzyskał podpis Hermanna Göringa na następującym dokumencie,opatrzonym tytułem Auftrag (zlecenie):
  „Rozszerzając zakres zadań przydzielonych Panu na mocy dekretu z 24 stycznia 1939 r.,dotyczącego rozwiązania kwestii
  żydowskiej jak najszybciej i w sposób jak najdogodniejszy,przez emigrację lub ewakuację, niniejszym polecam panu
  poczynienie wszelkich niezbędnych przygotowań organizacyjnych,logistycznych oraz materialnych do całościowego
  rozwiązania [Loesung] kwestii żydowskiej w niemieckiej strefie wpływów w Europie.
  Decyduje się los żydów wschodniej Europy.

  12.12.1941r.Hitler spotkał się z kilkoma ze swoich najbliższych współpracowników i powiedział im, że masowe mordy,
  jakie rozpoczęto w Związku Radzieckim, mają zostać rozszerzone na żydów niemieckich, ostatnią grupę,jaką miał objąć
  plan masowej zagłady.Z tego spotkania wiadomo nam, że ta decyzja została podjęta wcześniej, prawdopodobnie jesienią
  1941 roku.

  20.01.1942r. Konferencja w Wansee http://www.ghwk.de/poln/konferencja-w-wannsee.htm
  Heydrich zebrał różnych członków niemieckiego aparatu państwowego na obradach,które stały się znane jako konferencja
  w Wansee, żeby przedyskutować i zaplanować "Ostateczne Rozwiązanie".
  Protokół z Narady w Wansee
  http://www.dws-xip.com/Dane/wansee.html
  Na koniec narady szef SIPO i SD zwrócił się do wszystkich uczestników z prośbą o udzielenie mu wszechstronnego
  wsparcia w trakcie realizacji zadań wynikających z planu Endlösung der Judenfrage.

  xx.02.1942r.Odkrycie tzw.grobów "katyńskich".
  http://www.polskatimes.pl/artykul/242209,to-ja-odkrylem-groby-w-katyniu,2,id,t,sa.html
  Odkrycie polskich robotników sezonowych "wstrząsa" Niemieckim Dowództwem wojskowym i całą Propagandą III Rzeszy.
  Ogłaszają to jako "Zbrodnie Sowiecką" zawiadamiają Czerwony Krzyż i Powołują tzw. Komisję Katyńską.
  Nie ulega watpliwości że jest to dzieło Stalina i Berii.Niemcy zdaje się "znają" Sprawców i to Dobrze.
  Chodzi tylko o Potwierdzenie że nie mają z tą Zbrodnią "Nic do czynienia".Na sumieniu ciąży świadomość
  milionów żyjących świadków w Obozach i gettach.
  Wzajemne oskarżenia trwają do Procesu w Norymberdze w 1945-1949r.Ostatecznie sprawa "Zbrodni katyńskiej" zostaje
  cichaczem wyłączona.Obecnie wiemy że została zaplanowana i wykonana przez żydów z katami włącznie.

  22.07.1942 Pierwsza wielka akcja likwidacyjna getta warszawskiego rozpoczęta.

  23.08.1942r.Rozpoczyna się tzw."Bitwa Stalingradzka" – jedna z największych bitew II wojny światowej,tocząca się w okresie
  od 23 sierpnia 1942 do 2 lutego 1943 roku. Niemcy ponoszą sromotną Klęskę.

  02.02.1943r. Klęska pod Stalingradem.Klęskę pogłębia myśl o kilku milionach żydów zgromadzonych w obozach koncentracyjnych
  i gettach.Sprawa Ostatecznego Rozwiązania kwestii żydowskiej zdaje się nabierać wagi.Zaczynają się Akcje EinsatzGruppen
  rozkopywania masowych grobów i "zacierania" zbrodni.

  18-22.01.1943r. na rozkaz H.Himmlera,który w dniu 9 stycznia 1943 dokonał osobistej inspekcji terenów getta dochodzi
  do kolejnej akcji wysiedleńczej. Wywieziono wtedy do Treblinki około 6 tysięcy żydów.

  19.04.1943r. rano Oddziały niemieckie dowodzone przez szefa warszawskiej SS i policji płk.Ferdynanda
  von Sammern-Frankenegga wkraczają na teren getta z dwóch kierunków: Nalewkami i od skrzyżowania ul.Gęsiej
  z Zamenhofa.Celem akcji "GrossAction" było dokonanie ostatecznej likwidacji getta.
  Wybucha powstanie w Getcie warszawskim. Grossaktion zakończyła się 16 maja o godzinie 20:15.

  Ostatecznie w 1943roku hitlerowcy wywieźli osoby uwięzione w gettach do obozów zagłady
  http://www.polityka.pl/historia/1523821,1,konferencja-w-wannsee---plan-zaglady-zydow.read

  01.08.1944r.Wybucha Powstanie Warszawskie. Wyzwoleni w pierwszych dniach z obozu na Gęsiej przez dwa plutony Zośki
  i Parasola "ostatni żydzi w Warszawie" biorą gromadny udział w dalszych powstańczych walkach z dużym bohaterstwem.
  Wielu zostaje odznaczonych. Wielu ginie.

  23.06.1944r.Likwidacja łódzkiego getta utworzonego 08.02.1940r.Do 14.07 hitlerowcy wywieźli do Kulmhof ponad 7 tys.osób.
  Od 9 do 29.08 około 70 tys.żydów wywieziono do Auschwitz-Birkenau. Ostatni transport i zarazem likwidacja getta,
  nastąpiły 29.08.1944r.

  Tak przebiegał "Holocaust" na ziemiach Polskich 1939-1944r i tak ewaluowała koncepcja Juden Reichu czy jak kto woli
  Jewish Landu ,Birobidżan czy Jewrejska Republika Rad na Ziemiach Polskich.
  Można tylko spekulować co by się stało gdyby Hitler ze Stalinem przeprowadzili swoje plany i nie pokłócili się
  między sobą....
  Olbrzymiego wkładu osób pochodzenia żydowskiej W "Budowę i Utrwalenie Władzy Ludowej" w Polsce nie można Niedoceniać
  ale to już historia..... a "Historia kołem się toczy ! "

  01.05.2004r. na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r.Polska jest członkiem Unii Europejskiej
  na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach będącego prawną podstawą Dobrowolnego
  i Na Własną Prośbę przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej.

  "W czasie wojny zginęli prości żydzi i wybitni Polacy. Uratowali się wybitni żydzi i prości Polacy. Dzisiejsze
  społeczeństwo w Polsce to żydowska głowa nałożona na polski tułów.Żydzi stanowią inteligencję, a Polacy masy
  pracujące."

  http://www.pardon.pl/artykul/5827/ukryci_zydzi_rzadza_polska_jest_ich_6_milionow

  Prezydent Izraela: Wykupujemy Polske, Wegry i Rumunie!

  Dalej tego komentował nie będę....
 • @janolsza 19:09:08
  Przecież piece i ruszta konstruowali żydzi no i oni je budowali, żadna to tajemnica,celowo trochę rzadsze zrobili lub materiał po prostu rozkradli jak to u nich w genach. Pzdr.
 • @Kula Lis 62 19:07:46
  BŁĄD !!!

  - "żyd" jako WYZNAWCA RELIGII pisze się z małej litery (katolik, muzułmanin, żyd)
  - "Żyd" jako przedstawiciel NARODU żydowskiego pisze się z DUŻEJ LITERY (Polak, Szkot, Żyd, Korsykańczyk, Katalończyk, Niemiec)
 • @Ultima Thule 20:13:50
  Ale nie ma narodu zydowskiego i nigdy nie bylo.

  Nie bylo Zydei, byla Judea, byli judejczyczy, a nie zydejczycy.

  Slowo 'zyd' zostalo wpisane przez tlumaczy do Bibli. Powinno tam pisac judejczyk, judejczycy, a nie zyd, czy zydzi.

  Ioudaios- to mieszkaniec Judei,
  http://concordances.org/greek/2453.htm
 • @Ultima Thule 20:13:50
  Do szkoły ponownie nieuku. Bar-bara już ci odpisał, powtarzam: nigdy nie było, nie ma i nigdy nie będzie narodu żydowskiego! (jak i śląskiego, więc ślązak zawsze z małej)Wbij to sobie do jak widać zakutego łba.
 • @Kula Lis 62 20:49:22
  no więc ty idź do szkoły, matole !!!

  Język nie opisuje tylko tego, co rzeczywiście istnieje !!!

  Bo inaczej nie byłoby słowa KRASNOLUDEK !!! UFOLUDEK !!!!

  Tak więc jeżeli wymyślę sobie naród "Porandczyków", to "Porandczyk" będzie się pisało DUŻĄ LITERĄ bez względu na to, czy on istnieje !!!

  JASNE !!!

  A teraz WON (!!!) do nauki !!!
 • @Kula Lis 62 20:49:22
  Przydałoby ci się trochę mniej zapalczywości w wyrażaniu swoich sądów o interlokutorach. Na merytorykę artykułu nie zwróciłeś uwagi. A szkoda, bo porusza bardzo ważną kwestię stosunku Żydów do Polaków i ogólnie goim. O tych bardzo ważnych sprawach, autor napisał prawdę i z dużą odwagą jak na dzisiejsze czasy w zażydzonej monopolistycznie Polsce.
  A mainstreamie o tym nie przeczytasz, ponieważ prawie w całości środki przekazu są w ich rekach.
  To taka moja przyjacielska uwaga.
 • @Ultima Thule 20:13:50
  Znowu pisze pan androny, żyd z małej litery to wyznawca religii żydowskiej? Przecież judaistami nie są tylko żydzi. :)

  Naród żydowski, a gdzie on niby jest?

  I nie duża literą tylko wielką literą. :)
 • @Paweł Tonderski 01:41:15
  BREDZISZ !!!

  Jeszcze raz powtórzę, że NIE MA ZNACZENIA, czy jakiś naród naprawdę istnieje !!!!

  Jeżeli w jakimś opowiadaniu S-F autor uzna, że istnieje religia "polska", to pisząc o wyznawcach tej religii będzie miał prawo pisać "polacy" !!!

  I to bez konieczności każdorazowego wskazywani ana to, że tym razem chodzi o wyznawców religii !!!

  Może zresztą być też zdanie tak skonstruowane:

  "dowiedziono, że nie ma religii polskiej i wyznawcy tej religii, polacy, nie istnieją" ...

  Tak więc musi być możliwość wypowiedzenia takiego zdania, a tym samym musi być możliwość napisania z małej litery wyznawców DOWOLNEJ, nawet NIEISTNIEJĄCEJ religii ...

  JASNE !!!???
 • @Vinto 23:09:26
  Ja to znam i piszę od bardzo wielu lat, przed w/w autorem. Byłem pierwszy który te tematy poruszał, tak tu jak i na innych portalach, np. na niezalezna.pl od jej istnienia, czy wirtualnej polonii, hotnewsie.pl. Mam bardzo bogatą bibliotekę domową w tym i innych ukrywanych przed Polakami tematach. Mnie nikt prawdy uczyć nie musi, jak i moich dzieci czy wnuków.
 • @Ultima Thule 22:22:34
  Wymyślać to sobie możesz co chcesz tłumoku i pisać u siebie w mieszkaniu, kiblu czy na płocie także. Powtarzam: żyd i ślązak pisze się zawsze z małej litery, Polak, Izraelczyk, etc... zawsze z dużej. To ty won ponownie do powszechniaka bo wstyd swemu poloniście przynosisz matole.
 • @Ultima Thule 20:13:50
  żyd, korsykańczyk,katalończyk, ślązaketc... z małej!
 • @Kula Lis 62 07:37:50
  "Kaszuby (kasz. Kaszëbë lub Kaszëbskô) – region kulturowy w północnej Polsce, będący częścią Pomorza, w którym zamieszkują Kaszubi (autochtoniczni Pomorzanie) posługujący się językiem regionalnym – etnolektem, określanym też jako język kaszubski."

  Per analogiam Żyd to członek pewnego kręgu kulturowego niekoniecznie wyznania żydowskiego np. ateista. Natomiast żyd to wyznawca judaizmu niekoniecznie z żydowskiego kręgu kulturowego. Jeśli uznamy, że żydostwo to nierozerwalny związek kulturowo-religijny wtedy w każdym przypadku należy pisać z wielkiej litery.

  Kiedy chodziłeś do szkoły jeszcze uczono, że nazwy własne piszę się z wielkiej litery a przymiotniki z małej. Żyd (z wielkiej litery) to przyjęta nazwa własna dla grupy etnicznej natomiast "żyd" zwyczajowo określa przynależność religijną.

  Aktualna wykładnia http://www.sjp.pl/%BFyd

  Oj lingwisto,lingwisto... OCHŁOŃ.
 • @korwinista 10:25:00
  Znalazłem takie cuś.

  Sanhedryn i nie-Żyd
  1. Jak się powinno pisać słowo sanhedryn, dużą czy małą literą? W Nowym słowniku ortograficznym PWN (Warszawa 1999) pisane jest małą literą. Dużą literą słowo to zaczyna się we wszystkich dostępnych mi materiałach religioznawczych, a mianowicie: Anna Świderkówna - Rozmowy o Biblii, PWN Warszawa 2000; Peter Occhigrosso - Sekty Religie Wyznania, Muza SA Warszawa 1999; Konig Waldenfels - Leksykon Religii, Verbinum Warszawa 1997.

  2. Jak powinno się określać członka innego niż mojżeszowe wyznania?
  a)nie-Żyd
  b)nie-żyd
  c)nieżyd
  ad 1. Nie tylko słowniki piszą Sanhedryn małą literą, ale i PWN-owskie encyklopedie. Ma Pan jednak rację, że zwyczaj językowy przemawia za użyciem tu wielkiej litery. A co na to przepisy ortograficzne? W świetle przepisów należałoby chyba stosować pisownię dwojaką: Sanhedryn, gdy chodzi o Wysoką Radę, żydowską instytucję religijną i sądowniczą działającą w Judei od III w. pne. do I w. ne., oraz sanhedryn, gdy chodzi o każde z rabinackich kolegiów działających później do IV w. ne. Dziękujemy za zwrócenie nam uwagi na to słowo. Spróbujemy opracować je lepiej w nowym wydaniu słownika ortograficznego.

  ad 2. Ściśle biorąc, należałoby pisać nieżyd, idąc za przepisem, który mówi, że małą literą pisze się nazwy wyznawców, a wielką literą nazwy narodowości. Jednak w przypadku Żydów granica między wyznaniem a narodowością jest często trudna do przeprowadzenia. Dlatego już w Słowniku wyrazów kłopotliwych (1994) zachęcaliśmy czytelników, aby w sytuacjach wątpliwych używali raczej wielkiej litery niż małej. Aby zaprzeczyć rzeczownik pisany wielką literą, używa się łącznika. Tak więc pisownia nie-Żyd, oznaczająca przede wszystkim osobę narodowości nieżydowskiej, może być - naszym zdaniem - stosowana też w odniesieniu do osób wyznania niemojżeszowego.

  — Mirosław Bańko

  http://poradnia.pwn.pl/lista.php?szukaj=%AFyd&kat=18

  BTW, ortograf. podaje rozróżnienie mala/wielka - http://so.pwn.pl/lista.php?co=%AFyd
 • @koniecPOLSKI 19:57:21
  Fakty podane przez Autora i Pana - są częścią historii.
  Jak się do nich ustosunkować?

  Czy rozpamiętywanie kwestii żydowskiej podłości może przynieść pozytywne rozwiązanie?

  Długo nad tym się zastanawiałem - miałem też podobne pańskim poglądy.

  Jednak obecnie twierdzę, że tylko budowa (odbudowa) wartości niesionych przez polskość daje sensowną perspektywę przyszłości.
  Budowa Cywilizacji Polskiej (Slowiańskiej) jest też nadzieją dla całego świata.
  Inaczej damy się wciągnąć w wir nienawiści.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:55:20
  Zdecyduj się HERETYKU - albo religijne multikulti albo pogaństwo. Stosując metodę "na macanego" a nuż coś chwyci demaskujesz się jako agent obcych sił próbujący rozbić Naród.
 • @Ultima Thule 06:17:02
  Ma znaczenie jaki naród istnieje, stąd właśnie pochodzą nazwy narodów, natomiast , odbiegając trochę od tematu, nacjonalizmy występowały zawsze i będą występowały, i to nic złego. A to co sobie wymyśli jakiś fantasta, do których i pana należy mało mnie obchodzi, a tak poza tym okropnie się pan emocjonuje i to zupełnie bez powodu. Ponieważ nie ma takiego narodu jak żydowski.
 • Anty-goizm jest historycznie uwarunkowany
  i umieszczony w Talmudzie dla uzasadnienia ,że naród żydowski jest narodem wybranym, co Żydzi starają sie wmówić całemu światu, bo historycznie od 3 tysiąclecia p.n.e. Żydzi nie stanowią żadnego narodu , a zlepek wielu plemion.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:55:20
  Zestawiłem suche fakty z historii Holokaustu.Bez komentarza,mógłby być nieprzyjemny dla żydów jak i Nas Polaków.Nie o to chodzi ,tylko fakt , że szczególnie młodzież jest ogłupiana "bajdami" o holokauście i próbami obciązania poczuciem winy za "wymordowanie" żydów.
  Szkoły nie spełniają podstawowego obowiązku edukacji. Nie uczą po za
  liczeniem "do stu" i umiejętnością podpisu właściwie niczego, a szczególnie
  rozumienia pisanego słowa.
  Historia winna uczyć ,tak jak doświadczenie dziecka "chuchać na zimne" gdy się sparzy ,taka jest jej rola.
  Zgadzam się z Panem całkowicie iż sianie nienawiści nie ma sensu. Natomiast przywrócenie młodziezy Dumy i Wartości Narodowej oraz rozumienie procesów historycznych przywrócić może właściwą postawę Gospodarza i Właściciela a nie gościa we własnym domu i to mimo
  Niekorzystnych układów Politycznych czy Ekonomicznych.
  Pzdr.
 • Kłania się geografia histryczna
  Kochanieńki : Babilon znajduje się ok. 5 km od Chili w Iraku. To ok. 150 km od Bagdadu. Dalej nie czytałem . Jak ktoś niestarannie podaje proste fakty to reszta też jest naciągana.
 • już za te mienie raz zapłacono
  W PRL podpisano umowę z rządem USA że Polska zapłaci USA odszkodowania za mienie obywateli amerykańskich żydowskiego pochodzenia. suma wyniosła (jeśli dobrze pamiętam) ok 40 mln USD płatne w ratach. PRL (a więc my) zapŁaciliśmy tą sumę. Było to zaraz po wojnie. Pisał o tym "Przegląd" kilka lat temu i nikt tego tematu nie podtrzymał. Niestety prawica czyta tylko swoje publikatory nie patrząc co się dzieje po drugiej stronie areny politycznej, a niekiedy warto.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031