Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
705 postów 34 komentarze

PISZĘ PRAWDĘ

Aleszuma - Po prostu zwykły człowiek

LWÓW POD POLSKĄ OKUPACJĄ

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

FAŁSZERSTWEM HISTORYCZNYM UKRAIŃCY USIŁUJĄ UDOWODNIĆ, ŻE LWÓW BYŁ PRZEZ WIEKI POD POLSKĄ OKUPACJĄ. LWÓW MIASTO SEMPER FIDELIS - ZAWSZE WIERNY RZECZYPOSPOLITEJ

 

OKUPOWANY LWÓW

 

Stosunki polsko – ukraińskie po 1989 roku polegają m.in. na usiłowaniach strony ukraińskiej udowodnienia „wiecznej przynależności” Lwowa i ziem Kresów Południowo-Wschodnich II RP do państwa ukraińskiego.

 

Establishment ukraiński czyni więc wszystko co potrafi, aby fałszerstwem historycznym wykazać „ukraińskość” tych ziem i zatrzeć ich polskość. Przykładów tej działalności jest wiele. Wystarczy spojrzeć na reliefy żeliwne w formie tablic na kościołach rzymsko-katolickich przemienionych w cerkwie, na których wyryto informacje, iż tu znajduje się cerkiew posadowiona np. w 1655 roku, lub dawniej.

 

Cmentarz Łyczakowski − najstarsza zabytkowa nekropolia Lwowa, położona we wschodniej części miasta na malowniczych wzgórzach wśród specjalnie zaprojektowanego, starego drzewostanu tworzącego szereg alei. Jest miejscem pochówku wielu wybitnych, zasłużonych dla Polski ludzi kultury, nauki i polityki. Na cmentarzu znajduje się wiele zabytkowych nagrobków o wysokiej wartości artystycznej, przedstawiających alegoryczne postaci i wizerunki zmarłych, a także liczne kaplice, edykuły, kolumny i obeliski, w różnych stylach świadczących o polskości tej nekropolii.

 

Został założony w 1786. Jest jedną z najstarszych nekropolii istniejących w Europie do dziś. Dla porównania: Powązkowski w Warszawie w 1790 roku, Cmentarz na Rossie w Wilnie został oficjalnie otwarty 6 maja 1801 roku, Rakowicki w Krakowie i Père-Lachaise w Paryżu w 1803 roku.

 

W miejscu obecnego cmentarza istniał już w XVI wieku cmentarz dla zmarłych na dżumę, podczas gdy innych zmarłych, aż do czasów cesarza Józefa II, grzebano na cmentarzach przykościelnych. Po I rozbiorze Polski Lwów znalazł się w zaborze austriackim. W 1783 wydano dekret cesarski nakazujący likwidację dotychczasowych cmentarzy i wytyczenie nowych, poza obrębem miast. Każda z dzielnic Lwowa miała swój cmentarz - w ten sposób powstały cmentarze: Łyczakowski, Gródecki, Stryjski i Żółkiewski (po 100 latach trzy ostatnie zlikwidowano, otwierając w ich miejsce największy terytorialnie lwowski Cmentarz Janowski, zajmujący 45 ha). Powiększany wielokrotnie zajmuje ponad 40 ha i podzielony jest na 80 pól grobowych. Obecny wygląd cmentarz otrzymał w 1855, a od 1885 zaczęto prowadzić dokładne księgi cmentarne, pozwalające ustalić miejsca pochówków, w tym wybitnych Polaków zamieszkałych również we Lwowie.

 

Nagrobki i kaplice nagrobne Cmentarza Łyczakowskiego władze ukraińskie usiłują fałszować poprzez usuwanie napisów polskich, niszczeniu zabytkowej litografii, zastępując ją nazwami ukraińskimi, przemieniając więc oszustwem grobowce polskie na ukraińskie.

 

„Celem strategicznym maksimum nacjonalizmu ukraińskiego jest zbudowanie imperium ukraińskiego i ekspansja terytorialna w nieskończoność. Sprowadza się to do zbudowania jednonarodowego / sobornego / państwa ukraińskiego na wszystkich ukraińskich terytoriach etnograficznych.

 

 

Przy czym przynależność do ukraińskiego terytorium etnograficznego OUN określa w sposób arbitralny:

 

chodzi o państwo obszarze 1.200.000 km kwadratowych, sięgające od "KRYNICY W KRAKOWSKIEM NA ZACHODZIE DO GRANIC CZECZENII NA WSCHODZIE. WEDŁUG OCEN OUN, W SKŁAD OBECNIE ISTNIEJĄCEGO PAŃSTWA UKRAIŃSKIEGO MAJĄ BYĆ WŁĄCZONE TERYTORIA NALEŻĄCE OBECNIE DO POLSKI /PODLASIE, CHEŁMSZCZYZNA ŁEMKOWSZCZYZNA, NADSANIE/" /wg. Wiktora Poliszczuka "Ludobójstwo nagrodzone"-Toronto 2003 - Oakville, ON, Canada/.

 

„Rzeczpospolita” z dnia 28 maja 2012 w tekście Wojciecha Wybranowskiego „UEFA fałszuje historię” podaje, iż OFICJALNA STRONA MISTRZOSTW SUGERUJE, ŻE LWÓW BYŁ POD POLSKĄ OKUPACJĄ.

 

„Euro 2012 miało zbliżyć do siebie Polskę i Ukrainę, a dla polskich miast gospodarzy być promocyjną trampoliną. Z przewodnika po miastach gospodarzach Euro można się dowiedzieć, że Lwów będący od 1340 roku, aż do końca II wojny światowej jednym z najważniejszych miast Rzeczypospolitej to „kwintesencja Ukrainy”. Właśnie tu przetrwały język, oraz kultura kraju, pomimo praktycznie ciągłej okupacji – informuje UEFA.

 

O czyją okupację chodzi? Z dalszej części tekstu dowiadujemy się że „Lwów znajdował się pod rządami Polaków do czasów II wojny światowej. W 1941 roku miasto przejęli naziści (?), (Niemcy – dopisek redakcji), a w 1944 roku Sowieci.

 

Skandalem nazywa sprawę prof. Wiesław Wysocki, historyk i b. sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Mamy do czynienia z ewidentnym fałszerstwem historycznym. Powinno  to spotkać się ze zdecydowaną reakcja na szczeblu rządowym, ministra spraw zagranicznych i sportu. Profesor przypomina, że Lwów był jednym z symboli Rzeczypospolitej wielonarodowościowej i wielowyznaniowej.

 

Według UEFA we Lwowie urodził się tylko jeden znany Polak – Stanisław Lem. Wśród najbardziej znanych lwowiaków przewodnik wymienia na pierwszym miejscu Austriaka Leopolda von Sacher – Masocha autora „Wenus w futrze”, uważanego za prekursora masochizmu. Oczekuję, że minister Mucha doprowadzi do zmiany tych skandalicznych zapisów – mówi prof. Wiesław Wysocki”.

 

„Nieoficjalnie pracownicy Euro 2012 Polska mówią, że najprawdopodobniej UEFA bezkrytycznie opublikowała treść dostarczoną przez stronę ukraińską”.

 

Z blogu ks. Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego:    

 

„Z satysfakcją przeczytałem wypowiedź Księdza o wydanej kłamliwej informacji przez UEFA o Lwowie. To nie UEFA jest temu winna. Tę wiadomość podała strona ukraińska oni ją tylko powielili . Jest to wynik gloryfikacji na Ukrainie Bandery i Szuchewycza, jak również polityki prowadzonej wobec Ukrainy przez wszystkie nasze rządy .

 

 

W świat idą wiadomości, jak wspomniane. Turyści na własne oczy mogą zobaczyć na Ukrainie pomniki gloryfikujące morderców i faszystów, oraz nazwy placów i ulic. Widać proszę Księdza, że to nie koniec tragedii wojennej Polaków na Kresach . Teraz znieważa się ofiary”.

                                                                      

 

KOMENTARZE

 • Lwow to bardzo szczegółne miasto
  w relacjach polsko - ukraińskich. Niewątpliwie miasto powstalo przez ukraińców przy króle Daniele Galickiem. Niewątpłiwym faktem jest to, że z 1340 roku miasto zostało pod zaborem polskim, podobać się ten fakt komu czy nie, ale tak stalo się. Miasto więcej od 400 lat przebywało w pierwszej Rzeczypospołitej, było 4 miastem pierwszej Rzeczypospołitej (za Gnieznem, Krakowem i Warszawą). Polacy duzo zrobili dla rozwoju miasta, ktore w odrebnych historycznych okresach demonstrowało wspaniałe pokojowe spólne współ mieszkania polakow, ukraińców, żydów i ludzi innych narodowośći. Byli i tragiczni historyczni okresy, srod których była wałka na ulicach miasta między polskimi orlatami i ukraińskimi sieczewymi strzelcami. Tragicznie gineli ludzi, które słusznie uważali Lwow swoim miastom. Ukraińcy, jako miasto zbudowane przez ukrainców, polacy jak miasto w którym mieszkałi wiele pokoleń ich rodaków i pierwszy i drugi miali racje i to byla prawdziwa tragedia naszych bratnich slowiańskich narodów. Czarna strona historii Lwowa masowe rozstrzelanie skazanych w radzieckich więzieniach przeż oprawców z NKWD w czerwcu 1941 roku, żydowski pogromy czasów okupacji nazistowskiej.
  Dzisiejszy Lwow to miejsce które nie możliwie przedstawić bez polskiej kultury i polskiej obecnosci.
  Myślę, że Lwow musi byc miastem szczególnego szacunku ukraińsko - polskich relacji, to nasze wspólne miasto, nasza wspólna historia, nasza wspólna przeszłość i dobra przyszłość w której nigdy już więcej nie powinna rozlewać się bratnia krew naszych narodów.
 • no dobrze ,UEFA wydała ten periodyk,
  ale czy we władzach UEFA nie zasiada żaden polak? nie widział czy też nie czytał tego przed daniem do druku. Czy PZPN mógł wiedzieć o tym, skąd twórcy tej broszury czerpali wiedzę ,może tylko od Ukraińców ? Jak widać dbanie o kulturę i tożsamość narodową ,to nie Polska specjalność,
 • CO TO ZA BZDURY ???????
  igorzzz:
  " .......Niewątpłiwym faktem jest to, że z 1340 roku miasto
  zostało pod zaborem polskim, podobać się ten fakt komu
  czy nie, ale tak stalo się...........
  żydowski pogromy czasów okupacji nazistowskiej....
  ....."
  ================================

  Co to za idiotyzmy ??? "pod zaborem polskim", "nazistowskie"

  do tego pisane łamaną polszczyzną !!

  PS
  Ukraińcy nie mając tradycji własnej państwowości
  po prostu stworzyli sobie własną, załganą historię ukrainy
  w której z pazernych łajdaków typu Chmielnicki, który

  nota bene za gigantyczne pieniądze sprzedawał w tatarski
  jasyr dziesiątki tysięcy ukraińskiego motłochu a który stanął
  na czele kozackiego powstania bo starszyźnie kozackiej chodziło
  o zwiększenie ciepłych posadek "rejestrowego kozactwa"

  a nie o walkę narodowo-wyzwoleńczą ludu ukraińskiego !!!
  "Ufryzowanie" życiorysu Chmielnickiego, którego korzenie
  wywodza się z Mazowsza posunęło się do fałszowania jego metryki,
  miejsca urodzenia i całego życiorysu, oraz powstania załganego
  muzeum itd. !!

  Podobnie rzecz się ma z prymitywnym ludobójcą banderą
  i dziesiątkami innych podobnych ciemnych postaci.

  Ukraińcy mieli i mają przecież za nauczycieli największych oszustów
  wszechczasów - rosjan :)))
 • @moher 04:02:07
  Panie moher tutaj na nE jest więcej takich macherów od najprawdziwszej historii Polski, proszę się panem Igorem tak nie przejmować, wystarczy poczytać wywody i mądrości pana Grzymskiego. :)

  My wszyscy Polacy powinniśmy naszej historii - wspólnej Ojczyzny Polski uczyć się od początku. :))

  Szczęść Boże. NARA.

  p.s.

  Lwów to kolebka polskości, tak jak Kraków, Poznań czy Warszawa, Lwów jest rdzennym polskim miastem, wybudowanym i zaprojektowanym od fundamentów przez Polaków, przez nikogo innego. Niestety syjoniści, żydostwo i masoneria odebrały nam nasze polskie miasto z premedytacją, oddając je w granice ZSRR-u. Uczyniły to rządy federalne z Ameryki na czele z masonem Rooseveltem i jego masońskimi i syjonistycznymi żydowskimi doradcami oraz rząd brytyjski na czele z masonem Churchillem. W dniu dzisiejszym, niestety nie ma szansy, aby Lwów powrócił w granice Polski.

  http://www.youtube.com/watch?v=bK2ERpXKa_U&feature=player_embedded

  Chwała Wielkiej Polsce!
 • moher 03.06.2012 04:02:07, Zbigniew-Grzymski 03.06.2012 02:34:54
  Bardzo dziękuję szanownemu państwu za ciekawy historyczny dysput (w przypadku pana Zbigniew-Grzymski 03.06.2012 02:34:54 to nawet i bardzo emocjonalny). Zawsze byłem bardzo ciekawy do różnych historycznych poglądów (za co nie jeden raz małem kłopoty w Związku Radzieckim, w te czasy bylem sluchaczem radio Wolność oraz Głos Ameryci).
  Przepraszam za swoje łamaną polszczyzną, niestety mój polski nie jest dosć dobry, ale będę dokładać wysilków, żeby to w przyszłośći naprawić.
  Pozdrawiam.
  P.S. Historia jest bardzo ciekawą nauką, ale myślę, że inne, odmienne od polskiej historiografii historycznie szkoły też mają duże ciekawego do powiedżenia polakam, szczegolnie kiedy to stosuje się historycznych szkoł sąsiednich z Polską narodów. Myślę, że historyczna prawda zawsze jest gdzieś w środku, a poglądy różnych historycznych szkol na różnie historycznie wydarzenia zawsze jest bardzo korzystnymi dla badania tych historycznych wydarzeń.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031