Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
765 postów 35 komentarzy

PISZĘ PRAWDĘ

Aleszuma - Po prostu zwykły człowiek

Dramat Kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dramat Kościoła w Polsce

 

 

 

 DRAMAT KOŚCIOŁA RZYMSKO - KATOLICKIEGO W POLSCE

 

DEKLARACJA DOKTRYNY WIARY O WOLNOMULARSKICH ZRZESZENIACH

                                    ŚW. JANA PAWŁA II

 

ZMASOWANY ATAK ŚWIATOWEJ MASONERII NA POLSKĘ I KOŚCIÓŁ

                Z ŻYDOWSKĄ LOŻĄ MASOŃSKĄ B'NAI - BRITH

 

 Od II wojny światowej przez siły masońskie i liberalne, zagorzałych wrogów Kościoła katolickiego, został wprowadzony plan totalnej rozprawy z Kościołem Chrystusowym. Tę politykę niszczenia Kościoła rozpoczęto od dewastowania tajemnicy sakramentu kapłaństwa i Mszy św. Do dnia dzisiejszego są to dwa najważniejsze wojny fronty wojny przeciwko Kościołowi. W latach 1964 - 2004 szeregi kapłańskie opuściło 70 tysięcy kapłanów (co czwarty) i ponad 107 tysięcy zakonników i zakonnic między rokiem 1966 - 1988.

 

W samej tylko Francji biskupi w 2008 r. lekką ręką wydali zgodę na zlikwidowanie 2800 kościołów (co piąty). W Niemczech co tydzień jest sprzedawany jeden kościół chrześcijański. W jednej z diecezji kanadyjskich dziś do sprzedania jest 200 kościołów. Czekają na dobrego kupca. Padają miejsca uświęcania świata poprzez dar Mszy św.

 

W tej to dramatycznej rzeczywistości przedstawiam Drogiemu Czytelnikowi źródła historyczne, które pomogły mi zrozumieć tę nadzwyczaj trudną sytuację. Jest jedno wyjście uratowania Kościoła. Jest nim sam Bóg i to w darze tajemnicy Swojej Królewskości.

 

INTRONIZACJA NA KRÓLA

 

Intronizacja na Króla dokonana poprzez kolejne narody świata jest tą drogą. W tej beznadziei musimy pamiętać, że Kościół jest społeczeństwem doskonałym o cechach ludzkich i boskich, ludzkich, ponieważ ludzie są Jego członkami, a boskich, ze względu na boskie pochodzenie. Boską jest Jego natura, nauka, środki uświęcania i cel do jakiego dąży. Kościół jest doskonały, gdyż niczego Mu nie brakuje do pełnienia Swych zadań. Krąży w Nim boskie życie, a kieruje Nim Duch Święty, ożywia Go i uświęca w Jego ziemskim pielgrzymowaniu. (...).

 

Jest On i pozostanie Jeden, Święty, Katolicki, Apostolski, Rzymski. Kościół nie zmieni się nigdy ze względów ludzkich. Nikt nigdy nie będzie mógł pozbawić Jego prerogatyw. Kościół Mój jest na świecie dla świata, nie stoi w miejscu, lecz jest stale w drodze. Idzie ze światem, jak pasterz przed trzodą. Jego posłannictwo jest wyraźnie misyjne, a zadaniem - przekazanie wszystkim ludom dobrą nowinę. Kościół ani nie jest samowładczy, ani demokratyczny. Struktura wewnętrzna Kościoła jest hierarchiczna, bo takim Go chciałem mieć. Ja, Jego założyciel.

 

DRAMAT KOŚCIOŁA W POLSCE DRAMATEM POLSKI PRZEDMURZA

                                  CHRZEŚCIJAŃSTWA

 

Hierarchia Kościoła jest Jego trzonem. (Zarząd Jego będzie miał formę pośrednią między absolutyzmem, a zupełną demokracją). Członkowie Jego będą wszyscy ochrzczeni. Na szczycie hierarchii Kościoła stoi Papież, który w przypadku koniecznym może rządzić sam, gdyż posiada w sobie wszelką moc decyzyjną i wykonawczą. Papież jest bezpośrednim następcą św. Piotra i jako taki posiada wszelkie środki, by dążyć do celów niezależnie od żadnej struktury ludzkiej. Wiele z obecnych struktur upadnie, a inne będą uproszczone. (...)

 

Dziś Kościół cierpi w swej naturze jako Ciało Mistyczne Chrystusa. Głową tego Ciała jest Sam Chrystus. Jest to Głowa, obecna osobiście w swym Bóstwie i Człowieczeństwie. Chrystus po Swym Zmartwychwstaniu nie może już cierpieć fizycznie. Cierpi jednak duchowo i moralnie z winy ludzi, którzy odrzucają Odkupienie i nieskończoną Miłość Boską. Jest to paradoksalne, bez sensu, głupie, ale tak jest.

 

Jezus, Słowo Przedwieczne, które stało się Ciałem - Człowiekiem, nie jest zwodzicielem, ale Prawdą, całą Prawdą. Ileż to razy musiał uciekać się do pośrednictwa niezwykłego (wybranym duszom), by dać zrozumieć, że jest Miłością - ludziom rozproszonym, obojętnym, leniwym, a nie raz złym i przewrotnym, pełnym nienawiści przeciwko Niemu, tej Bożej Miłości.

 

Ile razy skarżył się Pan na tę niewdzięczność duszom Jemu oddanym. Nieskończenie razy ukazywał się świętym, powierzając im swój nieskończony smutek i cierpienie z powodu niewdzięczności chrześcijan, niewdzięczności konsekrowanych kapłanów, zakonników i zakonnic.

 

Do św. Małgorzaty powiedział: „Oto Serce, które tak bardzo ukochało ludzi, a od których otrzymuje tyle zniewagi, niewdzięczności i wzgardy..." Ukazywał się też zlany krwią. Ty sam byłeś tego świadkiem. Ile wybranych dusz widziało Jego Serce otoczone cierniami? Co mówiły wam te ciernie? Nie można już zliczyć objawień świadczących o bólu i smutku tego Boskiego Serca, zwłaszcza w tych czasach!

 

Niestety liczni konsekrowani nadal pozostają sceptyczni, apatyczni i obojętni.

Nie chcą uznawać faktów nadprzyrodzonych, z powodu następstw jakie one wywołują. Tu mam na myśli dusze Bogu poświęcone, które powinny by kochać Pana i świadczyć o Nim wobec świata ateistycznego.

 

Tymczasem najbardziej te dusze zasmucają i czynią zawód Miłosiernemu Sercu Jezus]. (...)

 

Dlatego też, kto działa przeciw Chrystusowemu Kościołowi, chce czy nie chce, jest współpracownikiem diabła, działa razem z nim, w wielkiej nienawiści, którą diabeł rozbudza, gdzie tylko może przeciwko Zbawicielowi. Nie da się w Kościele dwom panom służyć, ponieważ mają oni na świecie zawsze przeciwstawne sobie zamiary. Nie ma innego wyboru, albo służyć Bogu albo szatanowi.

 

WSPÓŁCZESNY DRAMAT KOŚCIOŁA

 

Współczesny dramat Kościoła przepowiedziała już w 1830 r. Matka Boża, kiedy to powiedziała do św. Katarzyny Laboure:

 

"(...)nadejdzie taka chwila, że niebezpieczeństwo będzie ogromne. Będziecie sądzili, że wszystko jest stracone, ale Ja wtedy będę z wami(...)".

 

O tych czasach mówiła również Matka Boża w La Salette w 1846 r.

 

12 marca 1913 r. św. ojciec Pio (1887 - 1968) przeżył szokującą wizję, w której widział lamentację Jezusa nad dramatem Kościoła i cierpień zadawanych mu przez dusze szczególnie mu ukochane.

 

Wówczas Jezus wykrzyknął słowa:  O rzeźnicy!

 

Wtedy też zostały skierowane dramatyczne słowa do dostojników Kościoła:

 

"(,,,) Mój dom stał się dla wielu teatrem rozrywek. Ponadto również dla moich sług, których zawsze darzyłem szczególnym upodobaniem, których kochałem i strzegłem jak źrenicy mojego oka i którzy winni pocieszać Moje Serce, tak przepełnione goryczą. Oni przecież powinni pomagać Mi w zbawianiu dusz. Któżby uwierzył, że z ich strony spotyka Mnie niewdzięczność i pogarda!(...)".

Tenże wielki święty 20 kwietnia 1914 r. w modlitewnej udręce, zatroskany o zbawienie dusz, pisze:

 

"(...)Nie ukryję przed tobą udręk, jakich doświadcza moje serce, kiedy widzi, jak wiele dusz odchodzi od Jezusa, i tego, że coraz bardziej mrozi mi krew w żyłach liczebność dusz, które oddalają się od Boga, źródła żywej wody, tylko z tego powodu, że nie karmią się Bożym Słowem. Żniwo jest duże, a robotników mało. Kto zatem zbierze żniwo z pola Kościoła, plon, który jest już niemal dojrzały? Czy rozsypie się po ziemi z powodu lenistwa robotników? Czy może zostanie zebrany przez emisariuszy szatana, którzy niestety są liczni i bardzo aktywni? Oby najsłodszy Bóg nigdy na to nie pozwolił, niechaj poruszy Go ludzka nędza, która staje się już ostateczna(...)".

 

O podobnych doświadczeniach nadchodzących takich czasów mówi nam św. siostra Faustyna (1905 - 1938). W wielu swoich tekstach Pan Jezus przedstawia jej dramat nadchodzących wydarzeń. Najboleśniejsze są wizje dotyczące przyszłości Kościoła. W jednej ze swoich ostatnich wizji, tuż przed swoją śmiercią pisze o dramatycznym wołaniu Pana Jezusa:

 

"(...)Dopuszczę, aby były zniszczone klasztory i kościoły... Ta chwała rani moje serce, bo miłość wygnana jest z klasztorów. Dusze bez miłości i poświęcenia, dusze pełne egoizmu i samolubstwa, dusze pyszne i zarozumiałe, dusze pełne przewrotności i obłudy, dusze letnie, które mają zaledwie tyle ciepła, aby się same przy życiu utrzymać. Serce moje znieść tego nie może. Wszystkie łaski moje, które codziennie na nich zlewam, spływają jak po skale. Znieść ich nie mogę, bo są ani dobrzy, ani źli. Na to powołałem klasztory, aby przez nie uświęcać świat; z nich ma wybuchnąć silny płomień miłości i ofiary. A jeśli się nie nawrócą i nie zapalą pierwotną miłości, poddam ich w zagładę tego świata...

...Jakżeż zasiądą na przyobiecanej Stolicy sądzenia świata, gdyż winy ich cięższe są niżeli świata - ani pokuty, ani zadośćuczynienia... Ach, serce, któreś mnie przyjęło rankiem, w południe pałasz nienawiścią przeciw mnie pod najrozmaitszymi postaciami. Ach, serce przeze mnie szczególnie wybrane, czy na to, abyś mi więcej zadawało cierpień?(...)".

 

Na innym miejscu św. siostra Faustyna przeżyła mistyczne doświadczenie tajemnicy biczowania Pana Jezusa, którego niemiłosiernie siekło czterech mężczyzn:

 

„(...) I dał mi Pan Jezus poznać, za jakie grzechy poddał się biczowaniu, są to grzechy nieczyste! O, jak strasznie Jezus cierpiał moralnie, kiedy się poddał biczowaniu! - Wtem rzekł mi Jezus: Popatrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie. I w jednej chwili ujrzałam rzeczy straszne: odstąpili kaci od Pana Jezusa, a przystąpili do biczowania inni ludzie, którzy chwycili za bicze i siekli bez miłosierdzia Pana. Byli nimi kapłani, zakonnicy i zakonnice, i najwyżsi dostojnicy Kościoła, co mnie bardzo zdziwiło, byli ludzie świeccy różnego stanu - wszyscy wywierali swą złość na niewinnym Jezusie. Widząc to, serce moje popadło w rodzaj konania, i kiedy Go biczowali kaci, milczał Jezus i patrzył się w dal, ale kiedy Go biczowały te dusze, o których wspomniałam wyżej, to Jezus zamknął oczy i cicho, ale strasznie bolesny wyrwał się jęk z Jego Serca. I dał mi Pan poznać szczegółowo, poznać Jezusa, ciężkość złości tych niewdzięcznych dusz: Widzisz, oto jest męka większa nad śmierć moją(...)".

 

Jak już wspomniałem wyżej, zaplanowane rozstrajanie i rozbieranie Kościoła przez masonerię, nabrało obłędu kościelnej nietolerancji po Soborze Watykańskim II: udało się przekonać wszystkich, że tradycja, mająca apostolskie korzenie, liturgia Kościoła została zesłana na banicję, a w kościołach popełniane są liturgiczne nadużycia wykraczające poza dopuszczalne granice (Benedetykt XVI nazwał to zdeformowaniem liturgii do granic wytrzymałości).

 

Henri de Lubac zaraz po Soborze w końcu lat 60-tych XX w. mówił o nadchodzącym kryzysie Kościoła:

 

DUCHOWY KRYZYS KOŚCIOŁA

 

"(...)Od kilku lat widzimy mnożące się znaki duchowego kryzysu, jaki rzadko wstrząsa Kościołem. Pod dwuznacznymi nazwami nowego Kościoła, Kościoła posoborowego, ukrywa się Kościół całkiem odmienny od tego, który stworzył Chrystus, który może wkrótce stać się przede wszystkim Kościołem opuszczonym i zdezintegrowanym, społecznością antropocentryczną, zagrożoną potworną apostazją. Kościół pozwala sprowadzać się na manowce w momencie generalnej dymisji. Dzieje się to pod pretekstem odmłodzenia, ekumenizmu i przystosowania(...)".

 

Don Ligi Giussani w 1994 r. powiedział:

 

"(...)w obecnych czasach wszędzie dominuje modernizm. Jeśli Bóg nie wezwie Kościoła do działania i obrony, Kościół będzie musiał pokornie poddać się burzy zwątpienia i niezdecydowania(...)".

 

A w tej zaplanowanej bitwie rozbrajania Kościoła, o której mówi już w swej wizji w 1823 r. błogosławiona Katarzyna Emmerich, w czasie posoborowym miało jeszcze miejsce „zjawisko odrzucenia" Matki Bożej. Lata 1964 - 1974 przyjmowane są jako „odejście" od Maryi. Okres ten również nazwano „Maryjną zimą". Dla wielu zamknięto dopływ łaski przez wstawiennictwo Współpośredniczki Łask.

 

Niesłychanie dramatyczny wydźwięk miała wielkopiątkowa papieska Droga Krzyżowa w Koloseum 25 marca 2005 r. prowadzona przez kard. Ratzingera (papież Jan Paweł II konał). W wielu rozważaniach przypominała ona cierpienia Pana Jezusa w Ogrojcu jakie opisuje bł. Katarzyna Emmerich w swojej książce „Pasja", jakie Panu Jezusowi przez wieki zadawał Kościół. Papież nawiązuje do tego przy IX stacji drogi krzyżowej:

 

"(...)Czyż nie powinniśmy także pomyśleć nad tym, jak bardzo Chrystus cierpi w swym własnym Kościele? Jak często źle traktowany jest Najświętszy Sakrament Jego obecności, jak często musi On przychodzić do serc pustych i złych! Jak często celebrujemy jedynie samych siebie, nie zdając sobie nawet sprawy z Jego obecności! Jak często Jego słowo nadużywane jest i przekręcane! Jak niewiele wiary kryje się pod tak wieloma teoriami, tak wieloma pustymi słowami! Jak wiele brudu jest w Kościele i to nawet pośród tych, którzy w kapłaństwie powinni całkowicie należeć do Niego!. Jak wiele pychy, jak wiele zadowolenia z siebie! (...)".

 

Już w czasie tej Drogi Krzyżowej kard. Ratzinger pojmując dramat Kościoła mówił:

 

"Panie, Twój Kościół często wydaje się być tonącą łodzią, łodzią, która z każdej strony nabiera wody. Na Twoim polu widzimy więcej chwastów niż pszenicy. Ubrudzone odzienie i twarz Twojego Kościoła wprawiają nas w zakłopotanie. A jednak to my sami je ubrudziliśmy! To my zdradzamy Cię raz za razem, po wszystkich naszych górnolotnych słowach i szerokich gestach. Miej miłosierdzie dla swojego Kościoła; także w nim ciągle trwa upadek Adama. Gdy upadamy, pociągamy Cię na ziemię, a szatan śmieje się, bo ma nadzieję, że już nie podniesiesz się z tego upadku; ma nadzieję, że pociągnięty w dół upadkiem Twojego Kościoła pozostaniesz leżący i bezsilny".

 

W dniu objęcia urzędu św. Piotra, papież Benedykt XVI wołał nawiązując do Ewangelii o sieci pełnej ryb: "niestety Panie, ona teraz się rozerwała".

Zmarłemu włoskiemu kapłanowi Ottavio Micheliniemu (zm.1979 r.) w latach 1975 - 1979 Pan Jezus przekazał orędzia do kapłanów. W orędziach tych przedstawił mu dramatyczny stan Kościoła:

 

BISKUPI PRZECIW BISKUPOM

 

"(...) Oblicze Kościoła zakryła ciemność z powodu otaczających Go kontrastów i sprzeciwów. W Kościele jest mało duszpasterzy i dusz poświęconych Bogu oraz wierni niezdolni są uznać siebie za takich, jakimi są w rzeczywistości (...).

 

(...)Biskupi są przeciw biskupom. Charyzmatycy przeciw charyzmatykom. Biskupi i kardynałowie są innego zdania niż papież. Ciało Mistyczne Chrystusa jest wszędzie ranione. Są kapłani niewierzący i świętokradczy. Dusze Bogu poświęcone są bez duszy, czyli bez Ducha św., tej Duszy Kościoła i dusz. Dusze są zimne, oziębłe, sztywne i obumarłe pod wpływem złego ducha. Są dusze zablokowane w tym strasznym chaosie. W tym chaosie żyją także dobrze, dusze święte, zjednoczone z Bogiem, tworzące z Nim, Jezusem Synem Bożym, Jego Ciało żywe i cierpiące. Dusze te wstępują codziennie na swoją Kalwarię z ciężarem swego krzyża.

Na te dusze rzucają się niezliczone ilości czartów(...)".

 

"(...)Wybrani mistrzowie (hierarchowie, kapłani) powołani do szerzenia wiary, życia nadprzyrodzonego i prawdy, tłumnie przeszli do nieprzyjaciela (masoneria kościelna), przyczyniając się do szerzenia herezji i kłamstw.

Dlatego też śledzą siebie, szpiegują, nienawidzą i knują intrygi. Lecz nie obawiaj się niczego, gdyż nie uczynią ci nic więcej nadto, co będzie im dozwolone dla twego dobra i dobra Kościoła (...)".

 

W konsekwencji tego stanu rzeczy, struktury Kościelne, zakony, zgromadzenia i inne wspólnoty będą padały jak owoce robaczywe, szkodliwe dla Kościoła.

Przyczyną tego dramatu Kościoła były wątpliwości i bezradność wielu, wszechobecna dyplomacja świecka, która ogarnęła wielu biskupów, nie była niczym innym jak sztuką kłamstwa i fałszu. Dobry dyplomata powinien umieć przekonywać swoich rozmówców o problemach przeciwnych od tych, o których on mówi? Niestety czynicie inaczej, niż Ja nauczałem. Moją dyplomacją była zawsze Prawda, choć zaprowadziła Mnie ona na krzyż. Zapomina się o tym, co mówi Ewangelia: niech wasza mowa będzie tak - tak, nie - nie. Taka jest moja dyplomacja.

W tym dzisiejszym Kościele Chrystusowym cierpi Pan Jezus w swoich świętych i w swoich sprawiedliwych. Cierpią oni proporcjonalnie do swej miłości, cierpią bo widzą wielką szkodę jaką ponoszą na skutek anemii duchowej wszystkie dusze konsekrowane.

Cierpią oni w świecie i Kościele ogromne prześladowania, jakie diabeł wzbudza przeciw tym, którzy są wierni Bogu.

 

WSPÓŁCZESNY ŚWIAT POWRÓCIL DO POGAŃSTWA

OBECNE POKOLENIE WYRZEKŁO SIĘ BOGA

 

Współczesny świat powrócił do pogaństwa. Obecne pokolenie wyrzekło się Boga. A Kościół traci moc uświęcania.

Świat i Kościół osiągnęli już taki stopień deprawacji moralnej i duchowej, że Boska sprawiedliwość nie może tego dłużej znosić. Sprawiedliwość ta objawi się coraz bardziej, pozostawiając samym sobie świat i Kościół, a gdy im zabraknie Bożej pomocy, powstaną przeciw nim bardziej ponure i złośliwe moce piekielne. Nie mając już przeszkód ze strony wszechmocy Bożej, wyładują swój przewrotny i nieludzki sadyzm na wszystko i na wszystkich. Mnożyć się będą napady na kościoły, profanacje osób i rzeczy świętych.

Wyprowadzono Kościół na manowce zezwalając Mu mówić tylko o miłości, ale nie o bojaźni. Mówi się, że bojaźń Boża jest sprzeczna z miłością. W swej głupocie uważają, za niemożliwe łączenie miłosierdzia ze sprawiedliwością, jak również miłości z bojaźnią. Jednym słowem dzisiaj przyjmuje się rzeczy wygodne, a odrzuca niewygodne.

Dlatego też, że Kościół nie umiał walczyć, w oczach dzisiejszego świata stał się poniżony, zniesławiony, wyszydzony i uciemiężony na wszelki możliwy sposób. Zwiedziono kapłanów Chrystusa przekonując ich, że dziś nie należy mówić o żołnierzach, wrogach i o walkach, bo to wszystko jest tylko wytworem egzaltacji biednych i chorych na galopującą sklerozę... Nieprzyjaciel dokonuje więc swojego dzieła zniszczenia duchowego, moralnego, a nieraz i nawet fizycznego nie natrafiając na żaden opór. Nie ma już nikogo (poza nielicznymi wyjątkami), kto by sprzeciwiał się coraz to gwałtowniejszym napaściom potęg zła.

Obecnie Kościół został pozbawiony przez Boga łaski obrony. Obojętni konsekrowani przeszli do obozu nieprzyjaciela i teraz współpracują z nim pomagając mu w realizacji tych niecnych zamiarów. Z takich powodzeń czart jest ogromnie pyszny i zazdrosny.

Kierujący Kościołem i Jego pasterze zapomnieli, że Kościół Chrystusowy przewyższa wszystkie autorytety ziemskie. Kościół bowiem ma boski początek, a Jego posłannictwo przewyższa dobra ziemi i celu, do którego dąży. Celu, którego Ja, Jezus Jednorodzony Syn Ojca, gdy nadeszła pełnia czasów stałem się Ciałem i umarłem na krzyżu dla zbawienia wszystkich ludzi.

 

WALKA Z SZATANEM

 

Istotnym zadaniem współczesnego Kościoła jest przywrócenie wszystkim kapłanom i wiernym wiary w diabła i świadomość ogromnego zagrożenia. W swoim wystąpieniu 15 listopada 1972 r. papież Paweł VI, omawiając dramatyzm ciemnej mocy walczącej w Kościele, a której na imię szatan, mówił: jakie są dzisiaj największe potrzeby Kościoła? Nie zdziwi was nasza odpowiedź, która wydać się może uproszczona, a nawet przesadzona, albo nierealna: jedną z największych potrzeb jest obrona tego zła, którego nazywamy diabłem (...). Ten, kto nie chce uznać jego istnienia, kto czyni zeń zasadę samą dla siebie, nie mającą jak każde stworzenie pochodzenia od Boga, lub ten, kto tłumaczy go jako pseudorzeczywistość, jako konceptualną i fantastyczną personifikację nieznanych przyczyn naszych nieszczęść, ten stawia się poza ramą nauczania biblijnego i kościelnego (...).

 

W tej trudnej sytuacji Kościoła, wielu kapłanów zostało sprowadzonych na manowce. Wielu uciekło z owczarni, niewielu interesuje się tym tajemniczym fenomenem i są bardziej pochłonięci sprawami, które nie są moimi. Dzień i noc winni zajmować się moimi sprawami, które związane są z moją osobą, obroną moich spraw, a więc chwałą Bożą i dobrem dusz. Lecz o tych problemach mało kto myśli. Polityka, sport, filmy, pornografia w telewizji, sale publiczne są ich całym zainteresowaniem a często i gorsze rzeczy.

Zawsze głusi, zawsze skorzy do szemrania, prawie zawsze obojętni na problemy, dla których zostali stworzeni, wybrani i wezwani... Jest to postawa mówiąca „Nie" Miłości, „Nie" Prawdzie, a za to „Tak" na rzeczy przeciwne. Jest to naprawdę paradoksalne, bezmyślne i niepojęte i dlatego jest - trudne do zniesienia.

 

Tu spełniają się wypowiedziane w rozpaczy słowa Pana Jezusa nad swoimi sługami, skierowanymi w sierpniu 1931 r. do siostry Łucji, wizjonerki z Fatimy: "Przekaż moim sługom, którzy, jak widzę idą śladami króla Francji, opóźniając spełnienie Mojej prośby, że będą go naśladować również w jego nieszczęściach".

 

Ten żal Pana Jezusa wypływał z faktu, że nie chcieli oddać Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. W tej skomplikowanej sytuacji Kościoła jest ratunek dla Niego. Ratunkiem tym jest sam Pan Jezus w całej tajemnicy dzieła intronizacji. Jest pocieszającym faktem, że odnowa ta już rozpoczęła się, ale wybuchnie pod cudownym działaniem Ducha Ożywiciela, w chwili wyznaczonej w wiekuistych dekretach Bożych.

Choć przedstawiłem Wam przerażająca otchłań, do której zdążają ludy i Kościół święty, to jednak oczyszczenie już rozpoczęte jest wielką sprawiedliwością, ale też nieskończonym miłosierdziem, bo otworzy przed ludzkością horyzonty, dotąd nie znane.

Zbliżamy się do kresu tego nieludzkiego konfliktu. Będzie to czas, w którym będziesz świadkiem najdziwniejszych świętokradztw przeciw Bogu i Kościołowi, dokonywanych właśnie przez tych, którzy powinni być ich największymi obrońcami.

 

To rozpoczęte już oczyszczenie wyrzuci całą zgniliznę pysznych i zarozumiałych pseudo- teologów, którzy tyle trucizny rozlali w Moim Kościele. Odrzuci precz całą zgniliznę, przez którą zniekształcono oblicze Kościoła - oblicze, jakie otrzymał przy swoim powstaniu.

 

W Kościele odrodzonym dusze będą kształtowane, wychowywane i formowane w czystości ducha Ewangelii, wolnego od mylnych i trujących interpretacji ludzi pysznych i ambitnych, kochających bardziej siebie niż prawdę.

Kościół będzie odnowiony przez Ducha Świętego, a więc uwolniony od intryg, ambicji, egoizmu, podziałów, które Go ranią i oddają na pożarcie wrogom widzialnym i niewidzialnym.

 

W nowym Kościele będzie trzeba wiele zmienić i zmieni się. Trzeba będzie skazać na wygnanie pseudo-proroków, pseudo-mistrzów i wielu pseudo-teologów... W nowym Kościele nikt już nie odważy się poddać Chrystusa, Jego Kościół, Jego Ewangelię, Jego moralność - fałszywemu postępowi, nowoczesnej technologii, która nie potrafiła dać ludziom ani sprawiedliwości, ani pokoju, ani miłości.

 

Chcesz jeszcze wiedzieć coś więcej co będzie po oczyszczeniu? Otóż w poprzednich orędziach mówiono ci już, że odpadnie wiele aktualnych struktur Kościoła: zgromadzenia, zakony, klasztory nie odpowiadające już duchowi w jakim były założone. Powstaną inne bardziej odpowiednie do potrzeb odnowionego Kościoła. W tym Kościele nie będzie już źródeł zgorszeń i przewrotności. Nie będzie śladu podziałów, ani pragnień honorów i bogactw.

 

PIEŚN NAD PIEŚNIAMI

 

Piękna, jak oblubienica z „Pieśni nad Pieśniami". Kościół będzie matką litościwą, mistrzynią mądrą i mocną, chroniącą skarbu powierzonego przez Niebo. Jest to skarb Słowa Bożego, słowa prawdy niewrażliwej na żadne wpływy wiatru. Trzeba będzie strzec nie tylko nieocenionego dziedzictwa objawienia, ale i prawa, moralności ewangelicznej, która nigdy nie może dostosowywać się do zmiennych czasów, ani do żadnych cywilizacji zależnych od zmiany pokoleń. Przeciwnie, czasy i pokolenia mają stosować się do nauki i moralności, danej przez Boga.

 

Naganna uległość biskupów pod tym względem była powodem anarchii, nieporządków i rozluźnienia: tych ciężkich chorób konającego Kościoła. Lecz w nowym Kościele zniknie ta straszna plaga ryzykownej ugody, tej taktyki diabelskiej, powodu niezliczonych nieszczęść. Zawsze tylko prawda i moralność chrześcijańska, te drogocenne Dary Boże dla ludzkości, zwłaszcza dla Kościoła, będą mogły uzdrowić narody i Kościół, bo można im zawsze przywrócić zdrowie. Nowy Kościół założy sam Chrystus bo będzie chciał Go mieć. Będzie to Gwiazda, zdolna prowadzić zjednoczone ludy do wspólnego celu.

 

Kościół będzie naprawdę sakramentem zbawienia, rodzącym sprawiedliwość, pokój i miłość. Kościół odrodzony stanie się świadomy wielkich mocy, jakie mu Bóg udzielił. Przejęty swym Boskim posłannictwem Bożym, Kościół walczyć będzie dzielnie przez swych biskupów i kapłanów. Będą oni przejęci wielkością i godnością kapłańską i oprą się niecnym siłom piekła. Uwalniać i uzdrawiać będą dusze i ciała bardzo wielu niewolników Szatana, bo wtedy wszyscy ludzie będą wierzyli w istnienie i szkodliwość diabła.

 

To współczesne pogrążenie ludzkości i Kościoła w takim złu może być tylko uzdrowione przez samego Boga. To On sam w oznaczonej chwili, choć ona obecnie wygląda na straconą, przyjdzie i zmieni tę sytuację.

 

Przedstawiając  zbiory materiałów źródłowych pragnę Drogiemu Czytelnikowi przybliżyć tę problematykę Czasów Ostatecznych, mowy Boga w przeciągu historii ostatnich wieków, walki Szatana z ludzkością oraz wielką nadzieję, jaką jest przyjęcie ostatniego wielkiego wołania Boga, przyjęcie Jezusa Chrystusa przez narody i poszczególnych ludzi, w Jego tajemnicy Intronizacji. Przyjęcie jako Króla, ze wszystkimi konsekwencjami.

 

Hołd i uznanie Jego prawa.

 

Powrót do służby Jedynego i Jednego Pana !!!

 

Licencjusz świętej Teologii i doktor nauk humanistycznych

ks. dr hab. Piotr Natanek

 

DEKLARACJA DOKTRYNY WIARY O WOLNOMULARSKICH ZRZESZENIACH

 

W 1983 roku Kongregacja Doktryny Wiary wydała deklarację podpisaną przez prefekta kard. Józefa Ratzingera, przyjętą przez św. Jana Pawła II i upublicznioną na Jego polecenie. Czytamy w niej:

 

„Negatywna ocena Kościoła o wolnomularskich zrzeszeniach pozostaje wciąż niezmienna, ponieważ ich zasady były zawsze uważane za nie do pogodzenia z nauką Kościoła i dlatego też przystąpienie do nich pozostanie nadal zabronione. Wierni którzy należą do wolnomularskich zrzeszeń znajdują się w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przyjmować Komunii św.”.

 

 

LIST OTWARTY DO KAPŁANÓW

KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 14.03.2014

 

W przededniu wielkiego oczyszczenia Kościoła zwracam się do was bracia kapłani w liście otwartym, wzywając do przemyślenia i przemodlenia naszego życia kapłańskiego, w celu zwarcia naszych szyków. Rozdziobią nas jak kruki. Oni weszli do świątyni. Rozebrali już wszystkie nawy w Kościele. Kończą rozbiórkę prezbiterium. Nas kapłanów podzielili i przestawili na inną służbę.

 

Celem tej odezwy jest wysunięcie na pierwszy plan sprawy Kościoła i ludzkości oraz uświadomienie o nieustępliwej walce między Bogiem i szatanem, między ludzkością śmiertelnie zranioną a ciemnymi potęgami piekła.

 

Współczesny świat ogarnął racjonalizm, który zadaje gwałt, bezcześci i zabija wiarę. Jest to najemny morderca, który zabija Boga w sercach. Jego „uczeni" zdusili piękną i świętą prostotę, czystą zdolność wiary, pod kamieniami i cegłami swej wiedzy, zbyt przepojonej ziemią, aby móc zrozumieć to, co nie jest z tej ziemi. To co zasiał Pan Jezus dziełem tajemnicy Wcielenia i Odkupienia na naszych oczach umiera.

 

Świat zaprzedał się ciału, pieniądzowi, władzy i szatanowi. Współczesna ludzkość buntownicza, niewierzącą i ateistyczna, kuszona przez piekło w niewytłumaczalny sposób powstaje przeciw Bogu; nienawidzi Go - wbrew wszelkiej logice, bez sensu. Ciemne moce zła doprowadziły ludzkość do tak niedorzecznej postawy, że zło zostało przyjęte, słucha się go i kocha - przekraczając wszelkie granice wyobraźni.

 

ŚWIAT WYPOWIEDZIAŁ WOJNĘ PRAWDZIE, PRZECIW KOŚCIOŁOWI JEZUSA CHRYSTUSA

 

Świat wypowiedział wojnę Kościołowi, budując tamy i zapory, aby zapobiec wylaniu łask Bożych na ludzkość. W tej tamie chce się Kościół zatopić i pogrzebać, a wraz z nim chce się pogrzebać Boga. Jest to prawdziwa wojna jakiej nie doświadczyła ludzkość ery chrześcijańskiej. Jest to walka przeciw Chrystusowi. Nieprzyjaciele Boga, silniejsi słabością Jego Kościoła, a zachęcani przez szatana stają się coraz bardziej zuchwali i agresywni. Przechodzą oni do ofensywy coraz bardziej niszczącej na dwóch frontach „zasad" i „moralności".

 

Święty Kościół powszechny, apostolski, katolicki i rzymski ogarnęła ciemność. Ten Kościół wydany został na igraszkę szatana. Wielka liczba duchownych w imię jakiejś reformy lub też jakiegoś Soboru, postanowiła wszystko zmienić, wszystko przebudować: Biblię, Ewangelię, Tradycję. Spychano na bok Chrystusa, prawdziwego Boga i coraz otwarciej opowiadano się za Jego człowieczeństwem, zaprzeczając istnieniu Jego Bóstwa. Chęć „zreformowania" Boga, Jego Nauki i Moralności oznacza dojście do najwyższego stopnia zarozumiałości i pychy do jakiej tylko człowiek jest zdolny dojść.

 

WIELKIE OSZUSTWO - SPISEK PRZECIWKO KOŚCIOŁOWI I NARODOM

 

Wierni Kościoła zostali wprowadzeni w kolosalne oszustwo. Szatan posługując się mężami Kościoła, postanowił umocnić swój diabelski plan i zapobiec wszelkim kontratakom. Konsekwencją tego jest cierpienie wielu dusz, które nie otrzymują żadnej pomocy i pociechy od tych, którzy powinni być ich opiekunami i obrońcami. W wyniku tego cały świat ludzki został oszukany i wolą Boga jest, aby ta prawda została ludziom ujawniona. Jest to paradoksalny i okropny spisek przeciwko Kościołowi i narodom. Skutkiem tego jest pojawienie się wielkiej herezji, najwyższego świętokradztwa, sam szatan ogłasza tę nową wiarę. Rozpoczął się kataklizm. W zbliżającym się kielichu goryczy jest wiele bólu. Dyplomacja pasterzy Kościoła, która poszła w zawody ze świecką dyplomacją, osiągnęła wyżyny kłamstwa i fałszu, a Kościół dzisiejszy uległ hipnozie. Aż trudno zrozumieć, że osoby Bogu poświęcone potrafiły Kościół wyprowadzić poza swoją oś naturalną. Pycha, pycha mniej lub więcej ukryta sprowadziła tę ciemność otaczającą cały Kościół. Pasterze Kościoła w wielu przypadkach nie wierzą i sądzą wszystko po ludzku. Kościół ogarnął kryzys, który sięga Jego podstaw i Jego szczytów hierarchicznych. W czasach, kiedy zuchwałość piekła się zwiększa, ci co powinni bronić Kościoła, nie wysilają się podobnie.

 

Nadeszła już chwila, aby zwołać pospolite ruszenie w Kościele dla pomocy tym, którzy z niesłychanym poświęceniem i bohaterstwem pracują w pierwszych szeregach dla rozszerzania Królestwa Bożego na ziemi. W tych pierwszych szeregach powinni być kapłani, od których Pan Jezus żąda większego udziału w Jego Odkupieniu, by działali z Nim w Eucharystii i by lepiej poznali swoją rolę w Jego mistycznym Ciele. Ponadto wymaga od kapłanów pełnego zjednoczenia ich cierpienia z Jego Męką. To kapłanom Bóg powierzył dar Eucharystii, uczynił ich Jego opiekunami na ziemi. Powierzył posłannictwo głoszenia Słowa, udzielił władzy zwalczania ciemnych, piekielnych mocy i uzdrawiania chorych. To kapłan jest pełnomocnikiem i ambasadorem Boga na ziemi. Jest inicjatorem wszelkich większych zajść i wydarzeń nadprzyrodzonych w Kościele Chrystusowym. Jest hostią ofiarną za zbawienie wiernych, a zarazem ma być sługą. Kapłan jest drugim Chrystusem i cały należy do Niego. Na nim spoczywa ogromna odpowiedzialność za zbawienie świata. Kapłan zły równa się diabłu, który ciągnie dusze ku zgubie: popełnia bogobójstwo i zabójstwo. Kapłan oziębły jest jak ciernisty krzak w ziemi suchej i bezpłodnej. Kapłan dobry czyni trochę dobra. Kapłan gorliwy jest jak płomyk, który oświeca, ogrzewa i oczyszcza. Kapłan święty zbawia i uświęca wiele dusz. Wielu kapłanów jest w ciągłym ruchu, krząta się wokół wielu spraw i buduje „budowle" materialne, gdybyż oni obrócili te wysiłki na budowanie Mego Królestwa w duszach, ile dobrego by oni uczynili.

 

Wystarczy, że kapłan Bogu nie przeszkadza w Jego pracy rzeźbiarza, a Bóg ubogaca go zasługami i cnotami czyniąc go arcydziełem Trójcy Świętej. Będąc nauczycielem, przewodnikiem i ojcem potrafi przewodniczyć wiernym i być pierwszym w swoim Kościele. Im więcej będzie na świecie prawdziwych kapłanów, gdy czasy się będą dopełniać, tym krótszym i mniej okrutnym będzie czas trwania Antychrysta i ostatnich konwulsji rodzaju ludzkiego. Bóg zaprzęgnął kapłana do konkretnego dzieła: zbawiać dusze, zbawiać dusze, zbawiać dusze.

 

W dniu, w którym na świecie nie byłoby już prawdziwych kapłanów, świat stałby się tak potworny, że trudno to opisać. Nadeszłaby chwila „ohydy spustoszenia", ale nadeszłaby z gwałtownością tak straszliwą, jakby piekło zostało przeniesione na ziemię.

 

DRAMATYCZNE PROROCTWO PANA JEZUSA

KAPŁANI NIE BĘDĄC PŁOMIENIEM STALI SIĘ DYMEM

 

Na przestrzeni ostatnich 70 lat jesteśmy świadkami wypełniania się dramatycznego proroctwa Pana Jezusa, że w ostatniej godzinie trzy czwarte mojego Kościoła zaprze się Mnie, i będę musiał odciąć tę część od pnia, jak gałęzie umarłe i zepsute przez nieczysty trąd. Do tego dramatu w ostatnich dekadach powojennych przyczynili się sami kapłani. Powinni być płomieniem, a tymczasem stali się dymem. Powołani do szerzenia wiary tłumnie przeszli do nieprzyjaciela. Zamiast prowadzić dzielnie walkę uciekli z pola bitwy. Łudząc tłumy i udając baranki, wzywają Imienia Bożego i Jego Opatrzności, a tymczasem stali się wilkami. To kapłanom Pan Jezus zarzuca odpowiedzialność za śmierć dusz. Wielu kapłanów utraciło „swój smak" i pasą sami siebie. W tajemnicy składania ofiar Pan nazwał kapłanów zdziczałymi ofiarnikami i katami, gdzie kapłański ołtarz nie jest ołtarzem lecz szubienicą. To wszystko sprawiło, że kapłaństwo zostało sprowadzone do zawodu rzemieślnika i kapłani stali się zmaterializowanymi fachowcami Bożego dzieła Odkupienia. Współczesnych członków kapłańskiego sanhedrynu Pan Jezus nazywa kapłanami politykującymi. Zniekształcili kult, który ma dzisiaj kształty bardziej ludzkie niż Boskie. W świecie kapłańskim pojawiły się cztery bożki - zazdrość, zmysłowość, uwielbienie Wschodu i sekt oraz bożek herezji, który zastępuje w kapłanach kult jaki powinni oddawać Bogu. Kapłan zdradził Boski mandat. Będąc drugim Chrystusem kapłan staje się drapieżnym wilkiem rozpraszającym trzodę; z anioła światłości czyni z siebie posłańca ciemności; jako sługa i ambasador Boga zdradza ostateczny cel: stworzenie, Odkupienie i własne powołanie. Wielu z kapłanów wtargnęło na stanowiska kościelne poprzez intrygi płynące z ambicji. Spowodowało to, że motorem ich działania w Kościele jest ambicja, egoizm i pracują w nim jak najemnicy. Stąd znikła rola ojca, a pojawił się biurokrata i urzędnik. Zapomniano o istocie kapłaństwa, że kapłan to pasterz, który stoi pośród swej trzody i dogląda jej. Zbyt mało jest dzisiaj w Kościele prawdziwych kapłanów. Trzoda została pozbawiona pasterzy. Dlatego wiele z tego, czym ona jest, wynika z braku opieki.

 

W tę wielką bitwę w dziedzictwo poprzednich pokoleń zostaliśmy wprowadzeni my współcześni kapłani, w wielu przypadkach nieświadomi tych wszystkich zagrożeń, gdyż mechanizmy edukacyjne sprytnie wprowadzały nas na inne drogi. Naszymi kapłańskimi interesami są tylko interesy Boże: Chwała Boża, Królestwo Boże, Wola Boża. Jesteśmy na służbie Bożej, a służba ta wyklucza troskę o siebie. To wszystko jest zawarte w tajemnicy Odkupienia. Do osiągnięcia tego celu w Kościele konieczne są: pokora, ubóstwo, posłuszeństwo, kalwaria. Do tej walki Pan Jezus zachęca nas, abyśmy używali najlepszej zbroi - pokory ubóstwa, cierpienia i modlitw. Cierpieniem zapalimy ogień, a modlitwą zmusimy Boga do litości i miłosierdzia.

 

Szatan wie, że kapłani są tymi gwiazdami, które w apokaliptycznej wizji ma strącić z nieba. Zdaje on sobie z tego sprawę, że tylko kapłan Chrystusowy, we współpracy z łaską Bożą jest w stanie uratować dzisiejszy świat. Dlatego z odpowiedzialności za zbawienie dusz nie wolno nam odrzucić tej walki z szatanem, z jego antykościołem. Kapłanami jesteśmy na mocy tej walki i bez tej walki nie mielibyśmy racji bytu. Wielu z nas kapłanów wierzy w szatana, ale nie w sposób nadprzyrodzony. Wielu zatraciło tę wiarę. Szatan wie, że każda deprawacja i niewiara kapłana to uderzenie w Kościół. Dlatego powołał on do istnienia swój diabelski kościół, któremu na imię masoneria. Wewnątrz pozyskała ona wielu szeregowców na szczycie, jak i u podstaw działania Kościoła. Zewnętrznie masoneria kościelna przyjmuje maskę obłudy, ale uderza i zaraża swym trującym żądłem wszystkich, z którymi się zetknie.

 

Uzdrowienie ludzkości pogrążonej w takim złu może być dokonane tylko przez Boga. Pan Jezus chce „rewolucji", która będzie zaprzeczeniem i uroczystym potępieniem rewolucji świata. Rewolucja, której świat chciał i chce, jest naznaczona nienawiścią, zemstą, rozdarciem. Cechują ją gwałty i wszelkie inne przestępstwa. Moja „rewolucja" będzie cała przeniknięta wolnością i porządkiem. Sprawiedliwość, pokój i szacunek dla naturalnego prawa narodów - będą jej podstawą.

 

Dlatego nadszedł czas, abyśmy zwarli swe kapłańskie siły i podjęli obronę Kościoła. W pierwszym rzędzie musimy pokornie spojrzeć w oczy Ukrzyżowanego Zbawiciela, wezwać Jego Miłosierne Serce i za św. Piotrem zawołać: Panie ratuj mnie, bo tonę! Następnie uchwycić się środków obrony, jakie Kościół zaleca od wieków: rozwagę, roztropność, modlitwę, sakramenty i sakramentalia. Apeluję drodzy bracia w kapłaństwie: Ofiary, ofiary, o kapłani! Modlitwy, modlitwy, modlitwy o pasterze!

 

Zdaję sobie sprawę, że ten apel będzie przyczyną kolejnych szyderstw, a proponowana próba zorganizowania obrony Kościoła, ustawi mnie w kategorii kolejnych szaleńców i maniaków religijnych. Bycie głosem wzywającym do nawrócenia i obrony Kościoła, kiedy przeciwnik ma już wszystko przygotowane „pięć przed dwunastą godziną", jest szaleństwem. Jednak mi wybaczcie, nie mogę inaczej apelować, bo mego kapłaństwa i rozumienia Kościoła nie wziąłem od siebie. Moi posłańcy - dusze, żyjące tak jak i wy wszyscy powinniście żyć - stali się moimi wołającymi głosami, aby jeszcze raz powtórzyć Słowo Mojego Serca. Zostali przez was potraktowani jak „obłąkani" i „opętani" i ileż razy zabijaliście ich. Zawsze ich dręczyliście. Kiedy żyłem na ziemi, również Ja zostałem nazwany - przez pokolenie cudzołożne i zbrodnicze - „szaleńcem" i „opętanym".

 

W tym co czynię w Kościele świętym, przez posługę mojego małego kapłaństwa, nie ma bezprawia ani anarchii. Jest to moja mała gorliwość kapłańska, za co jestem prześladowany wbrew wszelkiemu prawu naturalnemu i kościelnemu. Zdaję sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności przed Bogiem za dar kapłaństwa. Dziś, kiedy widzę tę odpowiedzialność „dusz Bogu poświęconych" w tym dziele ruiny, mordu i kaleczenia dusz we współpracy z mocami piekła, nie mogę milczeć. Dlatego Pan Jezus chce, by głos Jego zabrzmiał przez usta kapłanów na tej ziemi mocniej niż demonów. Zwyciężymy w walce z szatanem. Jeśli się nie nawrócimy i nie opamiętamy, my kapłani i wszyscy wierni Kościoła Chrystusowego, staniemy się ofiarą - przygotowaną przez Pana, aby oczyścić ołtarz ziemi sprofanowany przez grzech bałwochwalstwa, rozpusty, nienawiści, pychy... Będziecie ginąć tysiącami i dziesiątkami tysięcy pod sierpem Boskich piorunów.

 

ks. dr hab. Piotr Natanek

 

P.S.

 

Dla konsolidacji naszych kapłańskich sił, pragnę ogłosić istnienie już nieformalnego ruchu kapłańskiego Christeos (Niech żyje Chrystus Król). Celem ruchu jest ultramontanizm i opowiedzenie się jednoznacznie po stronie papieża przed schizmatyckimi zagrożeniami powstawania Kościołów partykularnych i narodowych. W drugim wymiarze, trwanie przy tradycji Kościoła i wierze ojców. Członkostwo tego ruchu kapłańskiego, do którego należeć mogą tylko kapłani, jest dwustopniowe. Pierwszy stopień - sympatyk. Drugi stopień - wierna służba Bogu, papieżowi i Kościołowi. By osiągnąć ten stopień należy:

 

1) zaliczyć egzamin z 6 lektur przed komisją egzaminacyjną,

 

2) wyznanie wiary na piśmie,

 

3) przysięga antymasońska,

 

4) przysięga antymodernistyczna,

 

5) ucięcie wszelkich związków z szatanem (alkohol, kobiety, etc.),

 

List jest zapowiedzią szerszego opracowania na te tematy.

 

http://gloria.tv/media/1NKfpBxv3m3

 

ZMASOWANY ATAK ŚWIATOWEJ MASONERII NA POLSKĘ I KOŚCIÓŁ

Z ŻYDOWSKĄ LOŻĄ MASOŃSKĄ B'NAI - BRITH

 

http://niepoprawni.pl/blog/2218/zmasowany-atak-swiatowej-masonerii-na-polske-i-kosciol-z-zydowska-loza-masonska-bnai-brith

 

http://niepoprawni.pl/blog/2218/polska-i-kosciol-przedmiotem-ataku-swiatowej-masonerii

 

Powiązane strony:

http://niepoprawni.pl/blog/2218/ks-dr-hab-piotr-natanek-i-jego-prawdziwa-historia-cz-i

http://niepoprawni.pl/blog/2218/ks-dr-hab-piotr-natanek-i-jego-prawdziwa-historia-cz-ii

http://niepoprawni.pl/blog/2218/ks-dr-hab-piotr-natanek-i-jego-prawdziwa-historia-cz-iii

http://niepoprawni.pl/blog/2218/ks-dr-hab-piotr-natanek-i-jego-prawdziwa-historia-cz-iv

http://niepoprawni.pl/blog/2218/ks-dr-hab-piotr-natanek-i-jego-prawdziwa-historia-cz-v-ostatnia

http://niepoprawni.pl/blog/2053/dym-szatana-w-polskim-kosciele-katolickim-cz-i

 

http://niepoprawni.pl/blog/2053/dym-szatana-w-polskim-kosciele-katolickim-cz-ii

 

http://niepoprawni.pl/blog/2053/dym-szatana-w-polskim-kosciele-katolickim-cz-iii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • @
  Bez sensu; punktowana jet tu hierarchiczność, która w Ewangeliach jest wyraźnie odrzucana prze Chrystusa.
  Hierarchiczność - to pierwszy powód do niezgody - odrzuca przecież konsensus jako podstawę relacji między ludźmi.

  Świat nie jest hierarchiczny, a na pewno nie da się tego wykazać. Praktycznie - jest to kwestia wiary.
  Mało. Hierarchiczność - to odrzucenie personalizmu, a przecież na personalizmie kształtuje się chrześcijaństwo - każda osoba ma prawo zwracać się bezpośrednio do Boga; bez pośredników.

  W sumie - jesli w tym kierunku idzie Natanek - to jest to błędna droga.
 • To nie dla mnie.
  Mam dość już tych żydowskich ustawek, każdy ma prawo wierzyć w co chce nawet w makaron ale argumenty tzw. hierarchów coraz częściej przypominają mi argumenty szkodnika Michnika - w tłumaczeniu na polski "cała kasa dla nas !"
 • --------- rzeczywiście DRAMAT
  http://kochanezdrowie.blogspot.com/2015/01/prawda-zawstydza.html
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:07:51
  Cały świat jest hierarchiczny.
  Popatrz Pan na stado wróbli.
  Kiedy znajdą rozsypaną pszenicę, zachowują doskonale "kolejność dziobania".
  Albo stań Pan na drodze 120 - kilogramowemu osiłkowi w ciemnej ulicy.
  Migiem się Pan dowie że istnieje hierarchia. Będzie to nauka szybka i skuteczna, aczkolwiek bolesna. :-)
 • @Drab61 21:02:36
  Sama prawda i tylko prawda - popieram, mam identyczny pogląd.

  Dariusz Kosiur
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:07:51
  Panie Krzysztofie,
  w naturze hierarchia występuje - np. stado wilków u ssaków, pszczoły - owady itd., itp.
  Poza tym nie oszukujmy się, bez hierarchii w polityce niewiele osiągniemy. Praktycznie nie istnieje idealne rozwiązanie systemowe, ale trzeba dążyć do sytuacji, w której na czele hierarchii politycznej w państwie znajdą się właściwi ludzie.
 • Przyczynami dramatu Kościooa jest brak slowa "pasożytnictwo" w Ewangelii
  Dramatem Kościoła w Polsce jest brak likwidacji negatywnych skutków porozumienia między PRL tj bermanowcami a Kościołem z kwietnia 1950r. Za zgodę na działalnlość KUL, seminariów, prasy katolickiej, szkól katoilickich i pielgrzymek bermanowski urząd ds Wyznań oyrzymal prawo opiniowania kandydatow na biskupów (w Czerchosłowacji i Wgrzech Kosciół likwidowany byl bardziej bezwzględnie). Porozumien8ie mialo duży wplyw na mentalność i mechanizmy psychologiczne unikania dysonansow poznawczych hierarchow i zgodnie z zamierzeniami Julii Brystyngier, Bermana, Konkola i innych doprowadziło i dalej prowadzi do zażydzenia EPISKOPATU i pasożytniczych wpływów na Watykan analogicznie jak "Akcja Cezary" miała prowadzić do opanowania także formalnego Delegatury WiN przy CIA (zastąpienia i tak bezradnego i posłusznego agentom KGB Maciołka). Arcybiskupi z selekcji i kreacji bermanowskich w rodzaju abp Życińskiego doprowadzili do rządów popisowego oscylatora wyborczego i opanowania polskich elit a nawet dewocyjnej moherii przez sojusznikow kultow ludobójstw lub ich przemilczania i ośmieszania analogiami do zamachu smoleńskiego, kultami kabotynerii sjonistycznej np Jana Karskiego i agentury CIA np Kuklińskiego a nawet kultem wawelskiej damy dla kopulacji in vitro łaskawej i Lecha współojca lizbońskiego traktatu UE i wynalazcy naszości potępionej porzez JP2 wojny z Irakiem a nawet jej wsparcia popisowo gebelsowskimi kręgami podejrzeń i gruntowym na niegodnych koalicjantów hakiem
 • Czy dramat?
  Myślę, że obserwujemy początki upadku nie tyle samej wiary, religii, co hierarchicznej instytucji KK realizującego antynarodową i antypaństwową politykę. Z tego punktu widzenia upadek ten należy powitać z radością. Jednak nie należy podejmować działań społeczno-politycznych przyspieszających ten upadek, tylko pozwolić na ewolucyjne znikanie instytucji KK w kosmopolitycznym, międzynarodowym wydaniu.
  Jeśli potrzebujemy Kościoła, to musi być on narodowy, polski, propaństwowy.
 • Obludy Watykanu
  Witam ,
  Slowianie to nie chrzescijanie, chrzescijanstwo zostalo narzucone a kultura slowianska zniszczona, na miejscu slowianskich miejsc kultowych zbudowano koscioly. ZamiAst Swiat slowianskich wprowadzono swieta chrzescijanskie. Kosciol katolicki Od sredniowiecZa wykorzystywal , rabowal , manipulowal slowianami. To KK rozbil definitywnie Slowian I zniszczyl ich kulture. KK jest w rekach modernistow wrogow ludzkosci I sprawiedliwisci, gdyby tsk nie bylo to by stana w obrobie slabych i uciemiezonych . Tam liczy sie tylko wladza I kasa ...
 • @Ptasznik z Trotylu 21:22:10, Rzeczpospolita
  Kierujecie się błędnymi przesłankami. To pozory uwodzące słabe umysły.
  Nawet w Powszechnej Encyklopedii Filozofii, jakby nie było pod redakcją o. Krąpca, jest cały długi wywód, który kończy się stwierdzeniem - jakie przytoczyłem.
  To kwestia wiary.
  Podawane przez was przykłady mogą być wyjaśniane w inny sposób.

  Hierarchiczność jest źródłem wszelkiej niezgody, gdyż narzuca rozwiązania "jedynie słuszne". Jako zalecenie - pojawiła się w Biblii - sen Jakuba o drabinie do nieba.
  Ewidentne wtrącenie w narrację, zupełnie oderwane. Tylko po to wstawione, aby to zaznaczyć. Być może jest to wtręt dodany znacznie później - może w Jabne?

  W sumie: każdy, kto akceptuje hierarchiczność jest polonofobem.
  To właśnie jest cezura judaizowania. Jeśli uzna się hierarchiczność - będzie się powoli ulegało judaizmowi.
  KRK już to uczynił - i dlatego jest w stadium upadku. Doktrynalnie - nie ma żadnej różnicy między judaizmem i KRK; to obecnie jest judaistyczna sekta.
 • @Strzala 23:35:00
  Błędnie utożsamia Pan chrześcijaństwo z doktryną KRK.

  Chrześcijaństwo i Słowiańszczyzna mają wspólne korzenie. Schizmatyczny jest KRK.
 • Jesus byl czarny !
  Chrzesciajnie nie maja nic wspolnego ze Slowianami I nigdy nic z ta
  Kultura nie bede miec wspolnego , oficjalne narzucone schematy religione obowiazuja oficjalnie ale czy wszyscy Polacy w to wierza ?
 • Kosciol jest bozy wiec nie martwmy sie o niego.Nas cuda interesuja.
  Modlitwa czyni cuda.W moim zyciu bylem swiadkiem co najmniej kilku cudow.Opisze je jak najzwiezlej.

  1.Modlilem sie o wynalezienie sposobu jak by wyjechac z komunistycznej Polski.Odmawiano mi paszportu i odmawiano wizy do USA.Po pracy, kladlem sie na kanapie i wpatrujac w pewien obrazek(o ktorym pozniej) i modlilem sie o pomysl jak wyjechac.Powoli(2 lata) i idea przyszla.Prosta jak parasol, ryzykowna, ale sie udalo.Nie zdradze szczegolow bo nie bylo to zgodne z prawem PRL.Wyladowalem w NY normalnym samolotem rejsowym, 1978.Ubecy pozniej nachodzili moich rodzicow i pytali: w jaki sposob wasz syn znalazl sie w USA?Matka dala im pozyczke bezwzrotna na wino i przestali ja nalazic.

  2.Po przyjezdzie do USA modlilem sie o dobra zone.Amerykanki byly nie nadajace sie do niczego, infantylne, nie chcialy biednego.Zdecydowalem na wyjazd do legendarnej Kaliforni.Spakowalem samochod i ostatni raz poszedlem pozegnac sie z kolegami w Chicago.Poszlismy juz uprzednio upici( by nie placic za drinki) do klubu Milford w Chicago, zobaczylem dziewczyne,Polke, czysta, panienke lat 27.Po 2 tygodniach znajomosci, oswiadczylem sie i mamy teraz 2 dzieci, 34 lata razem.Do Kaliforni nie dojechalem.

  3.W latach 70 tych proboszcz nasz w parafii Sw.Stanislawa Kostki w Rockford, Illinois dal sie namowic na zalozenie kolka Milosierdzia i adoracje sw.Sakramentu przez caly piatek, konczac to msza swieta wieczorem o godzinie 18:30.Trwalo to latami az nagle jego wikary lat 75 dostal raka kosci.W miedzyczasie proboszcz zmarl.Zostal nam nowy proboszcz z polamanymi nogami.Cala parafia sie modlila i wyzdrowial.Byl proboszczem przez nastepne 10 lat i w koncu umarl na starosc w wieku 94.

  4.Moj syn pod koniec liceum wszedl w narkotyki.Bez wyjscia.Babcia(moja mama) mieszkajaca w Detroit, modlaca sie za nas, kupila mu wycieczke do Rzymu za ukonczenie szkoly sredniej.Tuz przed ukonczeniem szkoly moj syn owinal Toyote Legend wokolo drzewa debowego jadac po wlywem narkotykow.Bylo ich 4 w samochodzie i zaden nie mial zadrasniecia.W Rzymie podczas audiencji u JP2 poznal swoja zone, piekna goralke z Mszany Gornej.Maja teraz 2 dzieci.On jest oficerem w Air Force, skonczyl wiele technicznych szkol, a teraz konczy magisterium z "Ludzkich zasobow"(nie wiem jak to na polskie).

  5.Corka.W wieku 15 lat zaczela sie puszczac.Byli biali,byli czarni.I nagle, dzieki modlitwie ,poznala faceta, tez zranionego malzenstwem z amerykanka, delikatnego.Wlasciciela firmy asfaltowej, upadajacej.Pobrali sie(choc jeszcze nie w kosciele).Firma sie rozwinela.Ostatni rok wyszedl im na plusie.Powiesila na scianach obrazki swiete.Moze wroci do kosciola?Modlcie sie za nich.

  6.Wiesiu Szczesny lat 50,kierowca ciezarowki po US, kilka zawalow, wylewow do mozgu, helikopter do uniwersyteckieo szpitala w Madison , Wisconsin.Prawa strona sparalizowana, polowa czaszki z gutaperki.Pojechal do Polski pozegnac mame w 2014.Dostal tam nastepny zawal.Mlode wilki , lekarze polscy, powiedzieli ze 4 miesiace max.Juz minalo 6 miesiecy a Wiesiu umierac nie chce.Modlmy sie za niego.Zone ma fajna.Dalem mu 5 stycznia 2015 do rak obrazek, ktory uwazam za swiety.Na drugi dzien jak poszedl na fizykoterapie przestal sie pocic.Jakby serce zaczelo od nowa pracowac.Jestesmy w pomiedzy cudu?Obrazek dostalem od matki a ona od Tadeusza Mosing.Na necie dowiecie kto to.
 • @Strzala 02:36:52
  Przy takim podejściu - jest Pan równie groźnym polonofobem jak najbardziej zagorzały fanatyk katolicki.
 • @staszek kieliszek 08:30:22
  A tak w ogóle: zastanawiał się Pan na jakich zasadach cuda są możliwe?
  W jakich wypadkach się pojawiają?
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:42:43
  To chyba nasza modlitwa do Boga.Jakis tam strumien nie okreslonej energi od nas gdzies leci w czasie modlitwy.Czytalem wszystkie ksiazki New Age i najbardziej pasuje mi zyciorys Edgara Cayce, ktory w te strumienie energii sie wpinal, potrafil dawac diagnozy ludziom chorym , ktorych nie widzial, ktorzy byli w innych miejscach na ziemi.Nie umiem wiecej bo nie wiem.Pozdro.
 • Hierarchiczność...
  Dostrzegam pewne nieporozumienie co do zastosowania tego określenia...

  Hierarchiczność w rozumieniu "natury"- szybszy, mocniejszy, wyższy, mądrzejszy jest oczywista i żaden, w miarę inteligentny, człowiek nie wali głową w mur..., który jest twardszy.

  Natomiast hierarchiczność w kulturze wygląda tak, ze ktoś, kto jest oczytany np. w Biblii, żąda dla siebie wyższego miejsca w gronie zajmującym się np. wydawaniem wspólnych pieniędzy....
  Jeżeli jeszcze uwzględnimy dziedziczność hierarchii, faktyczną lub "sprytną", to potomek nawet nie musi się wysilać """ w sprawach wiary"""...Wystarczy powołanie się na przodka...To załatwia mu miejsce przy dzieleniu budżety...

  Nasi słowiańscy przodkowie wybierali najlepszych do określonego zadania...To zostało wyrugowane z naszej zbiorowej pamięci...Są jednak jaskółki zwiastujące ...nadzieję.

  Nam wmówiono , że partyjni wybrańcy są najlepszymi do wszystkich zadań, np psychiatra Klich ministrem obrony, historyk Komorowski specem od sił zbrojnych, a orientalistka Bieńkowska znawcą infrastruktury i rozwoju...
  Przykłady można mnożyć...

  Najbardziej niebezpieczna według mnie jest jednak hierarchiczność w relacjach z BOGIEM. Zbyt wielu Rodaków uważa , że kontakt nie jest możliwy bez Hierarchów...

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Zapraszam http://zbigniewjacniacki-zyciemojeinasze.blogspot.com/
 • Tylko PRAWDA nas wyzwoli
  Podstawą każdej wiary, czy to katolickiej, czy to muzułmańskiej, etc, jest niewidzialny bóg, którego nikt nie widział, nie słyszał, ale jego urzędnicy działając w jego imieniu powiększają ziemskie dobra, żyją wygodnie na koszt zindoktrynowanych, zastraszanych wyznawców ogniem piekielnym, lub grzechem pierworodnym. Sami kapłani nie stosują się do głoszonych przez siebie zasad, ciekawe dlaczego?

  http://detektywprawdy.blogspot.com/2013/02/wyrok-skazujacy-ratzingera-i-krolowa.html
 • @Zbigniew Jacniacki 10:03:04
  Czyli potrzebna jest praca od podstaw. Trzeba na nowo określać różne pojęcia.

  A tu: chyba najbardziej boli, że D. Kosiur (Rzeczpospolita), podpisuje się tym nickiem a głosi hierarchiczność, gdy akurat największym osiągnięciem naszych przodków, którzy kształtowali Rzeczpospolitą, było odrzucenie hierarchiczności.
  Na czym zatem budować?
 • @staszek kieliszek 08:30:22
  SIŁY WYŻSZE istnieją !! MODLITWA ma MOC -przecież ludzie na całym świecie !! mają swoje wierzenia OD ZARANIA DZIEJÓW !.

  Chodzi o to ,że !! KK WYKORZYSTUJE , PRZEKIEROWUJE , PRZECHWYTUJE !!!!!!!!!! dla swoich ciemnych intencji NATURALNE PRAWO CZŁOWIEKA do BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU !! z Bogiem , Bogami - siłami wyższymi !! KIM i CZYMKOLWIEK ONE BY NIE BYŁY !.

  Ps. rozjaśni Tobie to o czym piszę ta Pani ! / wybrałam ją z pośród setek innych dla jej rzeczywistego DARU a ten z kolei ! ja potrafię wyczuć -też dar /
  https://www.youtube.com/watch?v=l4fuW3Sr4Jc
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:43:58
  NA CZYM BUDOWAĆ - myślę ,że na bezpośrednim OSOBISTYM CZŁOWIEKA - odwołaniu się do SIŁ WYŻSZYCH - BOGÓW

  ---bez pośredników czyli KK , którego NIEWIARA , ZŁE INTENCJE odbierają człowiekowi MOC modlitwy wynikającej z WOLNEJ WOLI .
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:43:58(...)potrzebna jest praca od podstaw(...)
  Jak zawsze...
  Ja próbuję w swojej gminie ...i wśród przyjaciół.
  Efekty są zaskakująco miłe...

  Ktoś jednak musi wziąć na siebie ciężar zrobienia pierwszego kroku
  ponad podziałami zrobionymi w narodzie...
  Myślenie CAŁOŚCIĄ a nie częścią -partią Polaków .

  Ważne jest , aby nasi Rodacy, gdy jeszcze nie mają mocnej świadomości cywilizacyjnej, zaczęli od nie dawania w zarządzanie wrogom kulturowym swoich sił i umysłów. Taka bierność , w ciszy światopoglądowej , daje przynajmniej większą szansę na działanie BOGA....

  Dęby rosną powoli, ale codziennie...
 • @ninanonimowa 12:42:42
  Wierzę w Pani dobrą wolę, ale ... niech pani poszuka sobie przewodnika duchowego.

  Tu tworzy pani fałszywe odniesienia.
  Odwołanie do sił wyższych - bogów, jest przecież takim samym stwarzaniem pośrednictwa, jak robi to KRK.
  A mamy jednego Stwórcę, który jest źródłem całej naszej rzeczywistości. Także tej z zakresu mistycznego.
  Tylko w tym zakresie tworzą się nasze wyobrażenia i rozumienia. I wolna wola też tego zakresu tyczy.

  Naprawdę - kształt, jaki nadali Rzeczypospolitej nasi przodkowie - jest bardzo głęboki. Pewnie dlatego wszystkie okoliczne systemy tak nas nienawidzą, a jednocześnie podpatrują.
 • @Krzysztof J. Wojtas 13:05:58
  no to :) sprawy duchowe mamy załatwione .

  Ps. wiatr nie sprzyja dzisiaj mojemu myśleniu :).
 • @Krzysztof J. Wojtas 00:45:09
  Panie Krzysztofie,
  skąd pewność, że słabość umysłu nie wiedzie Pana właśnie w ślepą uliczkę chrześcijańskiego personalizmu w wydaniu o.Krąpca, którego usunięto z liceum w 1938r., tuż przed maturą, którą zdawał innej szkole. Powodem usunięcia był dekret prezydenta Mościckiego z 1938r. delegalizujący organizacje o strukturach niejawnych - maturzysta i przyszły zakonnik Krapiec był już wtedy masonem.


  Personalizm według o. M.A.Krąpca na podstawie jego pracy: „O ludzką politykę” zwięźle przedstawił prelegent Radia Maryja, profesor KUL i WSKSiM (stworzonej przez o. T.Rydzyka), M.Ryba:

  „Osoba ludzka jest w tym ujęciu absolutnie bytem podstawowym, w odniesieniu do której budowane być powinny wszelkie urządzenia społeczne. W żadnym przypadku nie powinna być ona traktowana i używana jako środek do celu, choćby najbardziej „szczytnego”. Wszelkie zatem tendencje do absolutyzowania państwa czy narodu, z jakimi mieliśmy do czynienia w historii, obce są cywilizacji łacińskiej.”

  „Zatem z łacińskiego punktu widzenia ocena konkretnych systemów państwowych, kultur i cywilizacji jest uwarunkowana odpowiedzią na pytanie: czy człowiek może się w sposób pełny rozwinąć w nich jako osoba?”

  (http://cywilizacja.ien.pl/?id=77 )  Jak z tego widać Kościół, cywilizacja łacińska, były i są wrogiem państwa narodowego. Kiedyś utrudniało ono władzę Rzymowi - stolicy chrześcijańskiego imperium. Pośrednim beneficjentem cywilizacji łacińskiej, władzy Rzymu – poprzedniczki współczesnej nam UE -, było żydostwo, którego zasięg pasożytowania na narodach pokrywał się z obszarami opanowanymi przez cywilizację łacińską.

  więcej tu: http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/115954,pulapka-personalizmu-nasz-stosunek-do-kosciola-cz-2-2
 • @ninanonimowa 14:13:08
  --TYM po ciężkim tyg pracy . zajmuje się młodzież polska / pokazali mi przed chwilą/

  http://www.wiocha.pl/1183763,Jan-kamien-II
 • @Zbigniew Jacniacki 10:03:04
  To jest nieporozumienie.
  Słowianie dokonywali wyboru członków hierarchii - najlepszemu spośród siebie przekazywali władzę.
 • @Rzeczpospolita 14:20:05(...)Słowianie dokonywali wyboru członków hierarchii - najlepszemu spośród siebie przekazywali władzę(..
  Możliwe , że w wielotysiącletniej historii cywilizacji słowiańskiej były okresy przekazywania władzy...dożywotnio i na dziedziczenie

  W większości jednak opracowań czytałem o wyborze najlepszego do danego zadania...
  Sprawnego i walecznego do kierowania w bitwach...
  Mądrego i o dobrej pamięci do zapamiętywania Pra Vedy...
  Administratorów na czas wojny lub czas pokoju

  A dziedziczenie władzy i w blizszych nam czasach napotykało i napotyka na , moim zdaniem, zrozumiały opór....
 • @Rzeczpospolita 14:14:16
  Przenosi pan dyskusje z hierarchiczności na personalizm.
  I tu też są wątpliwości - bo ja odrzucam istnienie Cywilizacji Łacińskiej; to sztuczna idea Konecznego w której próbował uzasadnić rolę KRK.

  Zatem - nie mogę przyjąć za odniesienie do dyskusji podanego ujęcia.

  Druga sprawa. Ma Pan błędne rozumienie hierarchiczności.
  To trzeba rozważać przez formę realizacji celu.
  Hierarchiczność jest jest wtedy, gdy struktura nie jest związana z celem.
  Mamy stado wilków. Ich celem nie jest utrzymanie struktury, a umożliwienie przetrwania. Stado lepiej łowi.
  Także kwestia prokreacji - ma do tego prawo najsilniejsza jednostka. Ale to nie jest hierarchia - a funkcja celu. Jak znajdzie się lepszy reproduktor - to zmienia "wodza".

  A hierarchia jest wtedy, gdy "władza od Boga pochodzi" i dlatego należy się jednemu i jego potomstwu na zasadzie dziedziczenia. Nawet jak to debil jest.
 • Same paradoksy
  "Bez sensu; punktowana jet tu hierarchiczność, która w Ewangeliach jest wyraźnie odrzucana prze Chrystusa.
  Hierarchiczność - to pierwszy powód do niezgody - odrzuca przecież konsensus jako podstawę relacji między ludźmi",
  "A hierarchia jest wtedy, gdy "władza od Boga pochodzi" i dlatego należy się jednemu i jego potomstwu na zasadzie dziedziczenia. Nawet jak to debil jest." - napisal powyzej Wojtas, ktory jednoczesnie promuje re-instalacje KRÓLA dla Polakow, gdyz - jak napisal wczesniej: "spójność można uzyskać na bazie dążenia do Intronizacji".
  Byc moze szuka w tej, bylo nie bylo, hierarchicznej "niezgodzie" szansy dla siebie jako debila, ktory za krola obral sobie samego Jezusa Chrystusa - "hierarchiczność, która (podobno) w Ewangeliach jest wyraźnie odrzucana przez ... Chrystusa" !!
  Malo tego, "Dekalog to plagiat wyprodukowany przez Mojżesza", "Jezus byl Żydem", "Chrystus nie zapoczątkował chrześcijaństwa", a "Katolicy to żydo-katolicy" pouczal nas Wojtas w swoich poprzednich komentarzach. Tak, ten sam Wojtas, ktory ubolewa powyzej piszac: "Jeśli uzna się hierarchiczność - będzie się powoli ulegało judaizmowi. KRK już to uczynił - i dlatego jest w stadium upadku. Doktrynalnie - nie ma żadnej różnicy między judaizmem i KRK; to obecnie jest to judaistyczna sekta." - Krzysztof J. Wojtas 11.01.2015 00:45:09.
  I to w takich okolicznosciach Wojtas promuje teraz " Żyda Chrystusa" na króla Polski, hierarchę, który - wg slów Wojtasa - zjudeizowal KRK i wcale nie zapoczątkował chrześcijaństwa!
  Ruszkiewicz! Dajcie mu szklankę cytrońca na otrzeźwienie! Bóg, zapłać!

  Jeszcze nie skończyłem. "Jeśli potrzebujemy Kościoła, to musi być on narodowy, polski, propaństwowy." - napisal powyzej Kosiur.
  Tak, ten sam nacjonalista-narodowiec Kosiur, który poprzednio pouczał, że "nacjonalizm - to cecha negatywna". Proszę o drugą szklaneczkę dla Kosiura!

  Czyż nie lepiej byłoby wykopać Syjonistów z Kościoła, rządu, i NEon'u? (Wiem, że Wojtas i Kosiur się z tym nie zgodzą. Komentarz i wyzwiska na mnie zbyteczne.)
 • @Zdzich 18:40:06
  Czy może być większy kretyn niż Zdzich/?
  Takie zdarzenia nie maja miejsca w normalności.
 • @Krzysztof J. Wojtas 19:38:17
  Widocznie trzeba być kretynem, żeby cytować wypowiedzi Wojtasa.
 • @ninanonimowa 12:27:17
  Dziekuje za link.Zgadzamy sie wielu sprawach jakkolwiek Nino nie podzielam niecheci do KK.Na poparcie, ze istnieje cos wiecej niz tylko otaczajacy nasz swiat opowiem zdarzenie z ubieglego lata , ktore zdarzylo sie w kosciele, do ktorego uczaszczam.W dnie powszednie jest tam odprawiana msza o godz 7 rano, na ktora uczeszcza okolo 8 osob.Jadna z tych osob, pani Z, zmarla i zostala pochowana.2 dni po pogrzebie podczas komuni weszla do kosciola, przyjela komunie i wyszla.Siedmiu swiadkow + ksiadz.
 • @Zbigniew Jacniacki 14:56:14
  Istnienie hierarchii nie musi być z wiązane z dziedzicznością ( hierarchia władzy istnieje np. w przedsiębiorstwie, a państwo jest właśnie koncernem rolno-przemysłowym).
  Jestem przeciwny dziedziczności władzy - przecież można trafić na kretyna.
  Myślę, że problem w tym, czy mamy mieć wodza, czy nie i jak go wybrać, bo hierarchię będziemy mieli zawsze.
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:09:22
  Nie przenoszę dyskusji na personalizm, tylko wskazuję, że personalizm Krąpca wychodził z antynarodowych i antypaństwowych przesłanek, jak przystało na żydo-masona.
 • @Rzeczpospolita 23:10:48
  Chyba błędne podejście; jeśli Krąpiec był masonem w liceum a został zakonnikiem - to znaczy, że zmienił orientację.
  Wydaje się, że robienie z tego zarzutu jest niewłaściwe..
  A już przypisywanie wypowiedziom z końca życia masońskich zależności - budzić może zdziwienie - wskazuje na fałszywość zarzutu.
  To złe podejście. Dla mnie Krąpiec to jeden z największych myślicieli polskich XX w. Wyżej cenię chyba tylko Koneczngo.
  Na zbliżonym poziomie - Dmowski, Bocheński, Lem....

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930